Eski Türk Devletlerinde bey, kağan, hükümdar soyundan gelen kişinin kanının akmaması için bu şekilde idam edilirdi. İşte detaylar...

YAY KİRİŞİ İLE BOĞULMAK MANASI

Orta Asya'da hükümdarın ve soyundan gelenlerin kanı kutsal, önemli görülüyor. Kut inancına göre inanış bu şekilde. Bu inanışa göre o soydan gelenlerin kanının akıtılmadan öldürülmesi gerekir.

Osmanlı ve Selçuklularda soylular yay kirişi ile boğdurulurlar. Kut taşıdığına inanılan kimselerin kanının dökülmemesi geleneği bu şekilde devam etmiştir.

Yay ve hükümdarın kanı kutlu nesnelerdir. Yay aynı zamanda hükümdarların adeta ikon haline gelmiş sembolüdür. Hükümdarları hükümdar yapan, ona savaşlar kazandıran yaydır. Bir hükümdar yayı sayesinde hükümdar olur. Onun sayesinde yeryüzünde hüküm sürer. Sonucunda onu hükümdar yapan yayı onun canını alır.