Vakıflar Genel Müdürlüğü temizlik işçisi alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvurular sonrasında, aşamalı olarak yapılan alımlarda sıra kura çekiminde. Kura sonrası asıl ve yedek isim listeleri önem arzetmekte. Vakıflar Genel M

Vakıflar Genel Müdürlüğü kura çekimi bugün iş istihdamı bekleyen adaylar için gerçekleştirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarının merakla araştırıldığı ilan için, beklenen tarih geldi. Kura Çekimi, bütün şartlara haiz olan, başvurularını koşulsuz sağlayan adaylar için canlı olarak yapılacak. İşte, VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü kura sonuçları hakkında gündem olan konular ve ayrıntılar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü temizlik görevlisi kurası için saatler kaldı. Büyük heyecanla beklenen kura çekimi için gözler, canlı olarak yapılacak ve aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabileceğiniz kura çekimine kilitlendi. 

Gözden kaçırmayın

Bakan Koca sinyali verdi! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca sinyali verdi! Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖNEMLİ NOT:  Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere; 4857 Sayılı İş Kanununa tabi, sürekli işçi alınması kapsamında Beyoğlu 15. Noterliğince 05.04.2021 tarihinde çekilen kura sonucunda oluşan nihai listeler belirlenmiştir. Mülakata katılmaya hak kazanan asil listedeki adaylar için ayrıca mülakat tarihi bildirilecektir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA TARİHİ!

Kura çekimi saat 11.00 da tüm adayların şahitliğinde gerçekleştirilecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA YERİ!

-İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 23 Temizlik Görevlisi İşçi (personel) alımı kapsamında Beyoğlu 15. Noterliğince 05.04.2021 tarihinde yapılacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI!

Kura sonrası kurada ismi çıkan vatandaşlar nihai liste, asıl-yedek isim listelerini merak etmektedirler. İsim listelerine aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Nihai listelerin yayınlanması sırasında gecikmeler yaşanabilmektedir. Kura sonuçları Resmi sitenin güncel haberler, duyurular kısmında yer alacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

-Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

-İlan yayın tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

-Affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları olmaması

-Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

-Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

-Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, 9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONRASI SÖZLÜ SINAV AŞAMALARI!

*Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*İŞKUR Türkiye İş Kurumu üzerinden gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

*Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.