Türk tarihininden kayıtlara geçmiş önemli isimleri tekrar gündemimize getiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sevilerek izlenmeye devam ediyor. Dizide yer alan Turanşah karakteri de bu minvalde merak edilen bir şahsiyet oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu

TRT 1 özellikle tarihi dizileriyle dizi severlerden tam not alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile bir döneme damgasını vuran TRT, şimdide Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle bu yolda ilerliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizi hikayesine Sultan Melikşah'ın amcaoğlu Turanşah dahil oldu. Peki Melik Turanşah kimdir? Turanşah nasıl ve kim tarafından öldürüldü? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...

Turanşah, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin ağabeyidir. Kaynaklarda adı ilk defa Haçlılar’ın 546 (1151) yılında Türkmenler’e saldırması dolayısıyla şu şekilde geçer. "Babası Ba‘lebek hâkimi Necmeddin Eyyûb tarafından Haçlılar’ın üzerine gönderilen Turan Şah onları mağlûp etti. (Ebû Şâme el-Makdisî, I, 274-275)." Turanşah ile ilgili detaylar şu şekilde...

Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah Nasıl Öldü, Kim Tarafından Öldürüldü?

TDV İslam Ansiklopedisinde Turanşah'ın ölümü şu şekilde anlatılır; Kaynaklarda rahatına düşkün biri diye tanıtılan Turan Şah, devlet işleriyle yeterince ilgilenmemesi ve Haçlı saldırıları karşısında başarısız kalması üzerine çok geçmeden görevinden alındı.

Gözden kaçırmayın

Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 günkü maç listesi Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 günkü maç listesi

574 (1178-79) yılında Ba‘lebek kendisine iktâ olarak verildi. Ardından Selâhaddin’den İskenderiye’nin de kendisine iktâ edilmesini istedi. Muharrem 576’da (Haziran 1180) İskenderiye’de vefat etti. 1 veya 5 Safer’de (27 Haziran veya 1 Temmuz) öldüğü de rivayet edilir (İbn Hallikân, I, 307). Turan Şah’ın naaşı, kız kardeşi Sittüşşâm tarafından Dımaşk’ın Sûkusaruca semtinde bulunan Şâmiyyetü’l-Berrâniyye (Hüsâmiyye) Medresesi’nde inşa edilen türbesine defnedildi.