TRT 1'de yayınlanan ve Ramazan boyunca sürecek olan Mavera dizisi çok beğenildi. Hace Ahmed Yesevi ve yanındaki Pehlivan Usta, Mahmut Aga ve Mansur adlı gönül erlerinin Bağdat'ta gerçekleştirdiklerini günümüze aktaran dizi hem müzikleri, hem oyuncula

Osmanlı İmparatorluğu bir diyarı fethetmeden önce, oraya gönül erlerini yani alimlerini yollardı. Bu alimler o topraklarda yaşayan halkın önce gönlünü fethederdi. Bu alimler tahta kılıç kuşanırlardı. Tahta kılıcın anlamı ise "Adalet ve hâkimiyet bizde, fakat kılıcımız size zarar vermez, bize güvenebilirsiniz." demekti.

Gözden kaçırmayın

Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar? Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar?

Mavera dizisinde geçen tahta kılıç efsanesi ile ilgili kaynaklarda geçen bilgiler şu şekilde...

Hace Ahmed Yesevi Tahta Kılıç Efsanesi Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Kültür Portalı'nda geçen bilgilere göre; Türk tasavvufunun ilk ve önder şahsiyeti Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet’inde “Tîğ-ı bâtın birle nefsni yançtım muna” (Batın kılıcı ile nefsi parçaladım işte) (Eraslan 1983: 62-63) diyerek nefisle mücadele fikrini öne çıkarır ve nefsi yenmenin gereci olarak kılıcın “bâtın” şekline vurgu yapar. Dinî-tasavvufî edebiyatta kullanılan “la seyfe illa zülfikar ve la fetâ illa Ali” (Zülfikar’dan başka kılıç, Hz. Ali’den başka yiğit yok) hadisi ile birlikte “batın kılıcı” kavramı da manevî olarak edebe getirilme işine, evliya sillesine, kısaca ilahî şamar, manevi tokat karşılığı olarak verilmiştir. Zulmeden biri, umulmadık, beklenmedik bir derde maruz kalınca, ansızın gelen bu gibi acı olay- lar, “erenlerin bâtın kılıcına uğradı”, “bâtın okuna geldi” gibi deyimlerle açıklanır. Yani bu deyim, umulmadık anda, tahmin edilmeyen yerden gelen musibetler için de kullanılır (Cebecioğlu 2009: 90, 390, 624).

“Bâtın kılıcı” kullanılarak nefisle mücadele, savaşın yeni şeklidir ve çelik kılıçların yerini “cihad-ı ekber” denilen nefisle mücadelede sembolik işlevli “tahta kılıç” alır. Ancak mutasavvıflar için söz konusu olan sadece nefisle mücadele değildir. Dünyanın herhangi bir yerinde kâfirlerle mücadeleyi de gazi-dervişler üstlenmiştir. Destanların yeni bir türevi olan gazaları anlatan mena- kıpnameler yeni bir tür olarak ortaya çıkarken bu menakıpnamelerde savaş kavramı bütün yönle- riyle gazi-dervişlere göre yeniden güncellenir. Nitekim Ahmed Yesevî, halifesi olarak Anadolu’ya gönderdiği erenlerden Hacı Bektaş Veli’ye taç, şamdan, seccade, sofra ve alem gibi sembollerin yanı sıra her mücadeleden galip çıkmasını sağlayacak olan “tahta kılıç” da kuşatır.

Bâtın Kılıcı, “tahta kılıç” kavramlarında gizlenen ve bir savaş aracı olan kılıç motifidir. Fakat tahta kılıç çok yönlü bir simgedir. Yani “Anadolu İslâm”ında, “gönülleri fethetmektir” O dönemlerde fetih aracı kılıçtır. Fakat fetih aracı olan kılıç çeliktendir, öldürür, keser ama tahta kılıç öyle değildir, savaşı değil, barışı temsil eder. Tahta kılıç hem Kur’an’daki fetih çağrısını sembolize eder hem de sevgi, gönül, barış kavramlarını...