Sözleşmeli er maaşları sabittir ancak ek ödemelerle birlikte maaşları yükselebilmektedir. 2021 itibariyle 7 yıllık görev süresini tamamlamayanlara 180 bin TL tazminat ödeniyor. Sözleşmeli er maaşı eş, çocuk durumu, görev süresine göre değişiklik göst

Sözleşmeli er maaşı 2021'de de en çok merak edilenlerden oldu. Milli Savunma Bakanlığı dönem dönem sözleşmeli er alımları yapmakta ve şartları taşıyan adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli er başvurusu için en az ilköğretim mezunu olmak gerekir. Peki 2021 sözleşmeli er maaşı ne kadar? sözleşmeli er şartları nelerdir?

Sözleşmeli er, erbaşlar iki dönem olarak sözleşme imzalar. İlk yaptıkları sözleşme üç yıllık yapılır ve sonrasında ikinci sözleşme ise dört yıl üzerinden imzalanır. 657 DMK'ya göre maaş zamları tatbik edilir yani memura verilen zam maaşlarına uygulanır.

Temel eğitimden geçen sözleşmeli erler ve erbaşlar, eğitime başladıklarında maaş almaya başlarlar. Temel eğitimden sonra tayinleri gerçekleşenler, gittikleri bölgeye göre maaşlarını almaya devam ederler.

2021 SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI NE KADAR?

1. Hizmet yılı maaşı; 2.500 – 4.400 ikramiye - 8.512,75

2. Hizmet yılı maaşı; 2.550 – 4.490 ikramiye - 17.025,50

3. Hizmet yılı maaşı; 2.700 – 4.550 ikramiye - 33.915,88

4. Hizmet yılı maaşı; 2.770 – 4.640 ikramiye - 42.293,51

5. Hizmet yılı maaşı; 2.820 – 4.720 ikramiye - 50.671,14

6. Hizmet yılı maaşı; 2.850 – 4.800 ikramiye - 59.048,77

7. Hizmet yılı maaşı; 2.940 – 4.900 ikramiye - 84.181,65

Gözden kaçırmayın

Barbaroslar Isabel'in kardeşi kim? Barbaroslar Martin kimdir? Barbaroslar Martin'i kim oynuyor? Barbaroslar Isabel'in kardeşi kim? Barbaroslar Martin kimdir? Barbaroslar Martin'i kim oynuyor?

Sözleşmeli er ve erbaşlar maaşlarının dışında yıllık olarak ikramiye alırlar. Bu ikramiye miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenir.

2021 SÖZLEŞMELİ ER ŞARTLARI

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak,

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. .