Sayıştay temizlik görevlisi başvuruları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? Sayıştay temizlik işçisi kura tarihi nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Sayıştay Başkanlığı temizlik işçisi alımı yapacak. 657 DMK 4/D maddesine göre istihdam edilecek temizlik görevlisi alımları İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Peki Sayıştay temizlik işçisi alımı tarihleri nedir?

Sayıştay temizlik işçisi alımı için başvurular sona erdikten sonra İŞKUR tarafından gönderilen listelere göre kura çekimi yapılacaktır. Sayıştay temizlik görevlisi kura tarihi açıklandı. Kura sonrasında ise sözlü sınav için kura sonuçlara adaylara ilan edilecek.

Sayıştay Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Tarihleri

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

Sayıştay Temizlik İşçisi Kura Tarihi Ne Zaman?

Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 07/05/2021 tarihinde saat 11:00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman İlan Edilecek?

Gözden kaçırmayın

Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar? Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sonuçların açıklanacağı zamanla ilgili kesin tarih ilanda belirtilmemiş.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak

6. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,

4. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak

İlanla ilgili diğer detayları yayınlanan ilandan öğrenebilirsiniz...

İlanın tümünü görmek için tıklayınız