'Yolsuzluk İbret Olsun'

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Emre Göllü Beşiktaş gündemini Kartalbakisi.com'a değerlendirdi.

ÖZEL 15.11.2013, 11:21
170
'Yolsuzluk İbret Olsun'
Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Emre Göllü Beşiktaş gündemini Kartalbakisi.com'a değerlendirdi.

Kartal Yuvası’ndaki yolsuzluk haberi, kulübümüzünnakit akışının iyileşmesine olan ihtiyacı ortadayken ve kaynak arayışısürerken tam tuz biber oldu bunun üzerine. Tüyleri diken diken oluyorinsanın haberi okuyunca, bu ne cüret, bu ne cesaret diye. Acı gerçek şuki sonuçta zarara uğrayan yine Beşiktaşımız, oysa ki bu dönemde en ufakbir zarara dahi tahammülümüz yok. Mali tablolar ortada.

Yaşanan bu rezaletin bence iki boyutu var, birincisiolayın faili olduğu belirtilen kişinin, kıdemi yirmi yılı bulan birkongre üyesi olması ki ilke ve değerlerimizin nasıl bir erozyonauğradığının, BJK’mize aidiyetin hangi noktaya geldiğinin iç acıtan birgöstergesi. İkincisi de kulübümüzün toparlanabilmesi içinkurumsallaşmanın gerekliliğinin tartışılmaz olduğu koşullarda,kulübümüzün en önemli gelir kaynaklarından birini sağlayan iştirakindekurumsallaşmanın “k”sının dahi henüz bulunmadığı. Kurumsallaşmanın“k”sının dahi bulunmadığı bir ticari işletmeden nasıl başarıbeklenebilir hele ki büyüyen ölçekte? Kurumsallaşma, dost, arkadaş,ahbapla hatır temelinde iş yürütmek değil, bilgi, deneyim ve yetkinliksahibi kişilerin belirli bir organizasyon içinde yetki ve sorumluluklarıbelli şekilde, fayda sağlama ortak amacıyla faaliyet göstermeleridir.

Kongre üyesi ve taraftar, kulübüne elinden geldiğincekatkı sağlamak için çırpınırken, rızkından artırıp Kartal Yuvası’naalışveriş için koşarken, karşımıza çıkan bu olay üzerinde hepimizdüşünmeliyiz ve hem sorumlunun hesap vermesi hem de bunun bir dahatekrarlanmaması hususunda gerekenin yapılması için takipçi olmalıyız.Camiamıza geçmiş olsun ve ibret olsun aynı zamanda.

Yorumlar (0)