Kartal Yuvası Raporları Nerede?

Beşiktaş Kongre Üyesi Masis Kuyumcu KartalBakışı'na Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

ÖZEL 14.11.2013, 11:44
171
Kartal Yuvası Raporları Nerede?

Son günlerdecamiamız bir dedikodu ile çalkalanmakta. Burada üzerinde durulmasıgereken asıl konu kulübün denetim konusundaki yetersizliği.

İnsanoğlununkişisel hırslarıne karşı zayıf olduğu bilinmekte.Ahlaki değerleri birkenara bıraksak dahi kulübün bu gerçeği göz önünde bulundurarak paranınolduğu her biriminde güçlü ,güvenilir bir denetim mekanizmasıgeliştirmesi şarttır

Beşiktaş Kongre Üyesi Masis Kuyumcu KartalBakışı'na Beşiktaş gündemini değerlendirdi.


Kulübün yıllardır bünyesinde bulundurduğukartal yuvaları gibi belki de en karlı işletmesinde böyle birmekanizmayı kuramamış olması üzüntü vericidir.Kim bilir diğer birimlerdeneler dönmekdedir sorusu akla gelmekdedir.

Kartal yuvalarındakihiyerarşik düzen nasıldır? Bir şirket,işletme düzeninde müdürler,sorumlumüdürler,üst düzey çalışanlar,kasiyerler.deposorumluları,şöförler,temizlikciler,muhasebeciler bir bütündür.Bunlarıngünlük, haftalık,aylık raporları kimler tarafından incelenmektedir? Buinceleme sonuçları kimlere rapor edilmektedir? Binaenaleyh kulübünKartal Yuvalarında yaşanan bu son derece üzüntü verici olayda her konudaolduğu gibi yetersizliği maalesef ön plana çıkmaktadır.

Bu olayıicra edenşahıslarıkınıyorum , mahkemenin gerekli ve adil kararınıbekliyorum ancak kulübün bu zaafiyeti kapatmak için nasıl bir çalışmaiçinde olduğunu merak ediyorum.Unutmayalım ki Kartal Yuvalarınınayaktadurmasında asgariücretle çalışıp kulübü için fedakarlık ederek alışveriş yapanlar da var.Bu insanların fedakarlıkları kim için?Bir kaçkişiyi zengin etmek için mi?Kulübün her konuda olduğu gibi bunda dahesap vermesi gereken kişiler yine TARAFTARLARDIR.

Yorumlar (0)