İş kanunda belirtildiği gibi, bir kimseye çalıştığı iş karşılığında ödenen tutar ücreti ifade eder. İşverenler ile çalışanlar arasında yapılan sözleşmeye göre çalışan kimse ücretini alma hakkına sahiptir. Bu noktada bazı çalışan ve işverenlerin maktu

Çalışanın her aynı aynı ücreti alması, resmi, dini, haftasonu tatillerin de ücretinin kesilmediği, belirli diğer şartları olan ödemeye maktu ücret denir.

Gözden kaçırmayın

Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar? Chelsea'yi almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Muhsin Bayrak kim, serveti ne kadar?

Maktu ücret, günlük ücret ile sık sık karıştırılan bir ödeme şeklidir. Ay içinde çalışılan gün sayısına bakmaksızın ödenen ücret maktu ücrettir.

MAKTU ÜCRET NEDİR?

Maktu ücret 30 gün üzerinden ödenir. SGK primleri de aynı şekilde 30 gün üzerinden yapılır. Eğer çalışanın ay içinde gelmediği günler varsa o ücretler dahi kesilmez. Çalışan istiharat raporu aldığı zaman SGK'nın ödemediği 2 günlük ücrette işveren tarafından ödenir. Tatil günleri de maktu ücret içinde yer alır, ödenir. Eğer çalışan fiilen görevini yerine getirir yani çalışırsa fazla çalışma ücreti olarak ücretini alır.

Belirtilen durumların uygulandığı şekil maktu ücrettir. Burada en büyük sorun işveren için çalışanın gelmediği günlerde ücret ödenmesidir. Eğer suistimal söz konusu olursa, İş Kanunu işverene haklı gerekçe ile işten çıkarma hakkı tanımaktadır.

Maktu ücret iş sözleşmelerinde mutlaka "İşyerinde maktu aylık ücret ödenmektedir" şeklinde belirtilmelidir.