MEB, içinde bulunduğumuz ve hibrit yöntemlerle süren eğitim öğretim yılında liselerde sınıfta kalma, sınıf geçme işlemlerini de içeren bilgilendirme yaptı. Lise öğrencileri sınıf geçme kriterlerini, sınıfta kalmanın nasıl olduğunu merak ediyordu. İşte ayrıntılar...

Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yönetmelikte belirlenen sınıf geçme şartlarında bir değişiklik söz konusu değil.

Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlar, almış oldukları projeler, performans notları ortalamaya alınarak başarı puanı ortaya çıkacak. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre de öğrencinin sınıf geçme yada sınıfta kalma durumu ortaya çıkacak. Peki liselerde sınıfta kalma nasıl oluyor? Sınıf geçme kriterleri neler?

Yönetmeliğe Göre Sınıf Geçme Şartları

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

- Doğrudan sınıf geçme: Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler

doğrudan sınıf geçer.

- Sorumlu sınıf geçme: Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

- Sınıf tekrarı: Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.