2008’de hazırlanan taslak, kulüpler ve federasyon tarafından geri gönderilmişti! O taslakta bulunan üç önemli maddenin yasaya eklenmesini rica ediyorum. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan borçlardan kulüple birlikte sorumlu olmalıdır. Kamu vicdanı da bunu bekliyor
Önceki gün gerçekleştirilen "Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig A.Ş" panelini dikkatle dinledim. Kulüplerin, Süper Lig A.Ş'nin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi konusunda hemfikir oldukları vurgulandı. Süper Lig A.Ş için 18 kulüp başkanının ıslak imzası var. Türkiye Futbol Federasyonu'yla da 4 Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmıştı. Tüm bu belgeler, kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. İş bu noktaya gelmişken, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği hemfikirken mutabakat zaptındaki bazı ricaları ben de dile getirmek istedim. Çıkması gündemde olan Kulüpler Yasası ile ilgili Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan bir spor adamı olarak benim de ayrıca bir ricam var.

MALİ DİSİPLİN SAĞLANMALI
Türk sporunun ve sporcusunun gelişimi için türlü faaliyetler gerçekleştiren, tesislere, statlara ve altyapılara verdiği önceliklerle önemli adımlar atan Sayın Bakan Kılıç'a, ortak noktamız olan Türk futbolu için kamuoyunun huzurunda ricada bulunmak istedim.
Sayın Bakanım,
Bahsi geçen mutabakatta tarafların sizden ricası şu cümlelerle dile getirilmiştir:
 Süper Lig kulüplerinin UEFA ve TFF Ulusal Lisans Talimatları'nda tanımlanan Futbol Gelirleri ile Giderleri arasındaki negatif farklar için, belirli bir geçiş süresi konularak doğru bir model ile YÖNETİCİLERİN de Kulüp veya Anonim şirketleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olması DÜZENLENEBİLİR.
 Ayrıca kulüplerin yöneticilerinin temlik konularına da sınırlama GETİRİLEBİLİR.
 Özetle tavsiye ederiz ki kulüpler bundan sonra bu yeni yasayla birlikte gelirlerinden fazla harcama YAPMAMALIDIRLAR. MALİ DİSİPLİN KESİNLİKLE SAĞLANMALIDIR.


 Gerekirse puan silme, bütçe ve kadro kısıtlamaları ve para cezaları gibi cezaların hepsi TFF tarafından izlenmeli ve bu cezalar hiçbir istisna tanınmadan tavizsiz UYGULANMALIDIR.

KARANLIK GÜNLER BİZİ BEKLER
Hem federasyon hem de 18 kulübün mutabakat sağladığı bu ricaları ve gerekli gördükleri İSTEKLERİ çıkması planlanan yasada görebilirsek Türk futbolu adına güzel günlerden bahsedebiliriz. Aksi takdirde DAHA DA KARANLIK GÜNLER BİZLERİ BEKLEMEKTEDİR.
Bu noktada benim de ricam yasaya bazı maddelerin eklenmesidir. 2008 yılında olması lazım, kulüpler ve federasyon için taslak hazırlanmış, ancak taslak kulüpler ve federasyon tarafından kabul görmemiş, GERİ GÖNDERİLMİŞTİ!
O taslakta bulunan 3 önemli maddenin yasaya eklenmesini rica ediyorum.

BU MADDELER OLMAZSA…


Kulüpler yönetim kurulu görev süresiyle sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen SORUMLUDURLAR.
 Kulüpler, sponsorlar tarafından yapılan transfer harcamaları hariç, bir önceki dönemde gerçekleşen bütçelerinin yüzde 25'inden fazlasını TRANSFER harcamalarında kullanamazlar.

Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kendi dönemlerinde yapılan BORÇLANDIRMALARDAN dolayı, kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.Bu maddelerin yer almadığı yasayı çıkarmak Türk futbolu adına büyük bir hata olacaktır. Zaten kamu vicdanı da bunu bekliyor.