İşte CAS Kararı

İşte CAS'ın 37 sayfalık o gerekçeli kararı...

GÜNDEM 10.06.2014 - 15:42 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Son dönemlerde UEFA'dan ve CAS'tan ardı ardına kötü haberler alanTürk futbolunda Fenerbahçe'nin gerekçeli kararından sonra Beşiktaş'ıngerekçeli kararının detayları da ortaya çıktı...

Tıpkı Fenerbahçe'nin CAS gerekçeli kararında olduğu gibi Beşiktaş'ıngerekçeli kararının detaylarına da yine Türk medyasından ulaşan ilkyayın organı sporx.com oldu...

UEFA'nın geçen yıl verdiği bir yıllık men cezasına rağmen dosyasınınaçık olduğunu belirtmesinden dolayı gözünü CAS'ın gerekçeli kararınaçeviren Beşiktaş'ta 37 sayfalık bu karar siyah-beyazlıları bir nebzeolsun rahatlattı. Üç CAS hakemi Fabio Ludica, Martin Schimka ve EfraimBarak tarafından tamamlanan ve 37 sayfayı bulan Beşiktaş'ın gerekçelikararında CAS heyetinin UEFA'nın bir yıllık idari cezanı yeterli bulmasıBeşiktaş için yeni bir disiplin soruşturmasına gerek duyulmadığıyönünde yorumlara da neden oldu.

“Sonuç olarak bu kararlar ışığında ; Cas heyeti, Beşiktaş'ın, 24Temmuz 2013 tarihinde UEFA Tahkim Kurulunun verdiği karara karşı yaptığıitiraz reddedilmesine, UEFA Tahkim Kurulunın 11 Temmuz 2013 tarihlikararı onanmasına karar verilmiştir” sözleriyle noktalanan kararda,heyet, Yargıtay süreciyle ilgili bölümde “Yukarıda da belirtildiği gibiUEFA, ortadaki bulgular üzerine kendi değerlendirmesini yapmadan vealdığı kararın temelini oluşturan diğer etkenleri neler olduğunuaçıklamadan yalnızca yerel mahkemenin bulgularına güvenemez.

Şike suçundan dolayı yerel mahkeme tarafından verilmiş olanmahkumiyet kararı, disiplin soruşturmasının başlatılmasını doğrularniteliktedir. Temyize giden taraf, yazılı kanunlar gereği bahsi geçenmaç ve maç hakkında yapılan işlemlerden sorumludur. Böylece, yerelmahkeme tarafından verilen suç teşkil eden mahkumiyet cezası, UEFA'nınbizzat kendisi tarafından verilen kararı ve elde edilen izlenimleridestekleyebilir, doğrulayabilir ve pekiştirebilir. Bu bilgilerdoğrultusunda; Yargıtay tarafından verilen karar, mevcut davada UEFATahkim Kurulu'nun itiraz edilmiş kararının doğruluğunun apaçık birkanıtı olarak kullanılabilir” sözleri dikkat çekti.

Cas hakem heyeti, bir yıllık cezanın onanmasıyla ilgili olarak 206 ve207 nolu paragrafında “Yukarıda bahsedilen konular göz önündebulundurularak; Jüri, temyize giden tarafın (Beşiktaş) iki yöneticisinindoğrudan veya dolaylı olarak maçın sonucunu etkileme eylemine dahilolduğu ve UEFA'nın da 2.08 maddesi uyarınca temziye giden tarafı(Beşiktaş) 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne göndermediği sonucunavarmıştır. Yukarıda bahsi geçen konuların nihayetinde; söz konusu kulüptarafından yapılan temyiz başvurusu reddedilmiş olup, bir sonraki kararuygun bulunmuştur” sözlerine yer verdi.

37 SAYFALIK GEREKÇELİ KARARDAN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

UEFA yargılamasıyla ilgili bölümden bir kısım...

91. Sanık, duruşmada ve cevabında bir çok talepte bulunmuştur. Sanığın cevabında yer alan gerekçeler aşağıdaki gibidir;

1. Söz konusu dava, ulusal bir kupayı kazanarak Avrupa kulüplerininyarıştığı bir turnuvaya katılma amacıyla, en üst düzey yetkililerininçok ciddi ve sonuçları oldukça fazla kişiyi etkileyecek olan şikeeylemlerine dahil olmuş bir Avrupa kulübünü konu almaktadır.

2. Türkiye'deki ulusal mahkemeler, yalnızca sportif kanunların değilaynı zamanda kriminal kanunların çiğnendiğine de kanaat getirdikleriiçin önemli hapis cezaları vermiştir.

4. Söz konusu kulüp ve yöneticilerinin hukuk dışı, adaletsiz,yasalara aykırı ve kanunsuz eylemleri kabul edilemez olup, gerektiğişekilde ele alınmalıdır. Bahsi geçen kulüp tarafından yapılan tümsavunmalar alakasız olmakla birlikte yanlıştır da. Bu da, kulübün fiilenkendisini savunmak için başka bir yolu olmadığını göstermektedir.

5. UEFA, temyize giden kararın kendi bütünlüğü içerisindedoğrulanması gerektiği konusunda oldukça nettir. Gerçekte, Söz konusukulüp, doğrudan veya dolaylı olarak ulusal düzeyde bir maçın sonucunuetkileme ve ayarlama eylemi ile 2.08. madde gereğince 2013-2014sezonunda Avrupa'ya gönderilmemiştir. Bu sebepten bu itirazreddedilmelidir.

6. Bahsi geçen kulübün başkan yardımcısı S. (Serdar Adalı) ve aynıkulübün eski teknik direktörü T'nin, (Tayfur Havutçu) Türkiye Yüksek SuçMahkemesi tarafından, 11 Mayıs 2011 yılında İstanbul BüyükşehirBelediyespor ile oynanan 49. Ziraat Türkiye Kupası final maçına ilişkinolarak şike eylemlerine dahil olduklarından dolayı suçlarıbulunmaktadır.

7. a. Söz konusu kulüp; kulüp yöneticilerinin, I. A.'nın (İbrahimAkın) menajeri olan Y (Yusuf Turanlı) ile görüşmeler yapıldığını vetransfer teklifi yapıldığını kabul etmiştir. Gizli toplantıları daiçeren bahsi geçen görüşmeler Türkiye Kupası Finali'nin olduğu haftagerçekleşmiştir.

c. Mevcut kanıtlar, söz konusu kulübün savunmasının mantıksız vekanıtlanmamış olduğunu göstermektedir. Yapılan teklifteki şartlar vekayıtlarda yer alan konuşmalar, menajerin teklifleri kulübün adınayaptığını ve söz konusu tekliflerin transfer teklifi yapılan oyuncularınkarşılaşmada nasıl bir performans sergileyecekleri etkilemeyecekcinsten gizli ve samimi olmadığını göstermektedir.

d. Diğer bir deyiş ile davada yer alan bilgilerin temelinde ve mevcutkanıtlar Türkiye Kupası finalininde şike yapılmasının amaçlandığıaşikardır.

8. Bahsi geçen kulübün ceza alması için, kulüp yetkililerinin sözkonusu oyunculara Türkiye Kupası Finali öncesin transfer teklifindebulunmaları dahi ceza almaları için yeterlidir. Çünkü, maçın kazanılmasıdurumunda söz konusu kulüp Avrupa'ya gidebilecekti. Yukarıda dabahsedildiği gibi bu uygunsuz eylemler daha da ileriye gitmiş vemenajerin oyuncuları tam kabiliyetleri ile oynamamaları gerektiğinisöylemesine kadar varmıştır.

9. a. TFF'nin aldığı kararlar, CDB'nin ve AB'nin kararlarını engelleyemez.

10. Kulüp tarafından açıklanmış sözomona tanıklara ilişkin;

a. T, S, Z, X ve Z'den hiçbiri, İsviçre yasaları nezdinde tanıkdeğildirler. Çünkü, hepsinin taraflardan en biri ile bağlantısıbulunmaktadır. Bahsi geçen kişiler, taraflardan en az birinintemsilcileridirler.

Söyleyecekleri hiçbir şey, öneriden daha öte bir ifade olmayacaktır.

b. Kriminal suçlamalar ışığında, Y. tanık olarak çağırılamaz.

c. Sözümona 'uzman' tanıklar C,B, ve D aslında tanık değillerdir vedava ile ilgili olarak sunabilecekleri alakalı ve kabul edilebilirdelilleri yoktur.

Beşiktaş bölümünden....

145. Temyize giden taraf; UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vekomitelerinin raporlarını ve gerekçeli kararlarlarını gözden geçirmedeve değerlendirmede başarısız olduğunu belirtti.

146. CAS 2010 / A / 2172 maddesinde kararlaştırıldığı üzere UEFA,şikede yerel mahkemenin kararlarına güvenmekle yükümlüdür. Sporbağlamında, spor yönetim kurulu bu tür kararlara güvenebilmeli çünkü buCAS'ın CAS 2009/A/1920 maddesinde ele alındığı gibi, aynı kaynaklara veüstlenilen soruşturmalara sahip değildir.

147. Jüri, UEFA ulusal veya uluslararası yönetim kurulunun, tahkimkurulunun veya yerel mahkemenin taraflarına güvenmek ya da güvenmemekkonusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak bunu yaparken, UEFA, bubağlamdaki seçimleri için sebeplerini belirtmeli ve neden bir çok kararemrindeyken, diğerlerine değil de bu türden kararlara güvendiğinisebepleri ile açıklamalıdır.

148. Ayrıca jüri, CAS 2011/A/2528 maddesindeki bulgulara, sporunbütünlüğünü koruma amaçlı etkili mücadelenin, ivedi tepkilere bağlıolduğuna katılmaktadır. Bu bağlamda, CAS veya UEFA kararını

vermek için bütün iç çıkar yollarının tüketilmesi gibi yerel prosedürlerin sonlanmasını bekleyemez.

Ancak, CAS veya UEFA, yüksek mahkemenin kararı söz konusu olmadıkçaözellikle güvendiği kararlar nihai olmadığında dikkatli olmalıdır.

149. Mevcut davada; UEFA AB, Türkiye'de farklı temyizlerin konusuolarak hükmü bulunmayan Yüksek Mahkemenin kararının yani sanıklarıntemsilcilerinin Kupa finali ile ilişki içinde olan şikeye dahil olduğunuaçıkça ifade etmiştir. UEFA AB özellikle öncen önlerine konulankayıtları incelerken

TFF komitelerinin çözüm ve kararlarının neden yanlış olduğunu düşündüğünü açıklamadı.

150. Jüri, UELR'nin 2.08 nolu maddesi gereğince diğer olaylardaalınan kararlara güvenmek amacıyla sunulan ihtimalin dikkatlicedeğerlendirilmesine ve bu kararlar doğrultusunda incelenen mevcutkanıtların davanın esasına uygun olup olmadığını değerlendirmeden körükörüne güvenilmesine izin verilmemesini dikkate almaktadır.

151. Jüri sonuç olarak, gelecek hükmünde buna elverişli tüm kanıtlarıgöz önünde bulunduracak ve ele alınan davada kurumsal ve sportifyetkililer tarafından önceden ifade edilen kararlara özel bir ilgigöstereceklerdir.

İşte CAS'ın Beşiktaşla ilgili gerekçeli kararı...

c. Mevcut kanıt 2.08 UELR nolu madde ile ilgili olduğunu göstermektedir.

1. Temyize giden taraf, şikeden çıkara sağlayacaktı.

152. CAS içtihat bilimine göre, (CAS 2010/A/2067) maçta veya maçlardakulübün yetkilileri tarafından şike yapılıp yapılmadığı incelemesindekiilgili değerlendirmede kulübün belirli maç veya maçları  kazanmasındakiçıkarlarının kapsamı ve doğasıdır. Bunlar göz önüne alındığındayukarıda bahsedilen davada şunu belirtti; "Jüri'nin bulgularına göre FCX'in sıralaması maç oynandıktan sonra lehine değişiyorsa şike kapsamınaalınabilir"

153. Futbol kulüpleri açısında Avrupa Kupalarında yer almak oldukça önemlidir. Bahsi geçen 2011/

2012 sezonunda iki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçü ise UEFA AvrupaLigi'nde olmak üzere toplamda 5 takım ülkelerini Avrupa'da temsiledeceklerdi. Sezon sonunda puan durumuna göre ilk iki sırada yer alantakım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecekken, Türkiye Kupası'nın kazanantakım ve ligi 3. ve 4. sırada noktalayan takımlar ise UEFA AvrupaLigi'ne katılma hakkı elde edeceklerdi. Süper

Lig'deki son iki maçtan önce Fenerbahçe 76 puan ile birinci sıradabulunurken, temyize giden taraf ve Kayserispor'un 50'şer puanı vardı.Temyize giden kulüp, averaj farkı ile 5. sırada yer alıyordu.

Dolayısıyla, temyize giden tarafın söz konusu final maçından önce 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceği kesin değildi.

154. Söz konusu şartlar göz önünde bulundurulduğu takdirde bu durum tartışmaya açık değildir.

Temyize giden taraf, özellikle de 2011/2012 sezonunda UEFA AvrupaLigi'ne katılma olanağı elde edecek olması göz önünde bulundurulduğundakupa finalini kazanması ile sportif ve finansal bazda çıkar sağlamıştır.

155. Daha önce yukarıda bahsi geçen CAS'ın hukuk anlayışı ilebağdaştırıldığı takdirde; Temyize giden taraf Kupa Finali'nde şikeyaparak şüphesiz ki kendi lehine çıkar elde edebilirdi. Bu durum,temyize giden tarafın söz konusu maçın sonucu değiştirmek adınagirişimde bulunduğu sonucunu çıkarmak için yeterli değildir ancak davakapsamında göz önünde bulundurulması için konu ile alakalı bir etkendir.

ii. Bahsi geçen karşılaşmanın sonucu etkilemek için girişimde bulunulmuştur.

156.Söz konusu görüşmelerde yer alan Y.'nin ve kulüp yetkililerinin, bahsigeçen futbolculara sözde transfer tekliflerini iletmek ve final maçındaen iyi performanslarını sahaya yansıtmamaları konusunda telkindebulunmak amacıyla iletişim kurdukları münazaalı değildir.

İşte CAS'ın Beşiktaşla ilgili gerekçeli kararı...

157. Jüri, söz konusu maçın yaklaştığı günlerde Y. ile futbolculararasında geçen konuşmaları baştan aşağı analiz etmiştir. Bu incelemesonucunda; Y, bahsi geçen final maçının sonucunu etkilemek içinfutbolculara maçta iyi oynamamalarını söylemiştir. Y, bahsi geçenfutbolculara temyize giden kulübe transferleri konusunda anlaşıldığınısöylemiş ve bu futbolcuları söz konusu anlaşmanının sözde şartlarıhakkında bilgilendirmiştir. Y. ayrıca, aynı futbolculara final maçınıtemyize giden kulübün kazanmasının kendilerinin çıkarına olduğunu veböylece bu kulübün 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nekatılabileceğini ifade etmiştir.

158. Y., futbolcuları yalnızca kendi inisiyatifi dahilinde hareketetmediği ve söz konusu kulübün temcilcileri ile işbirliği içerisindeolduğu konusunda bilgilendirmiştir.

159. Bu bağlamda temyize giden taraf hakkındaki kanı Y'nin kendiinisiyatifinde hareket ettiği yönünde olsa da; Sanık olan taraf, Y'ninkendisi adına değil de yetkililerin istekleri doğrultusunda hareketettiğini iddia etmektedir.

iii. Temyize giden tarafın temsilcileri ve Y'nin arasındaki iletişim ve görüşmeler.

Jüri'nin elinde bulunan T. ve Y. arasındaki ilk konuşmalar, 4 Mayıs 2011 günü saat 14:20'ye aittir.

Bahsi geçen telefon görüşmelerinin özeti aşağıdaki gibidir.

T. ve Y., detayları girmeden spesifik olmayarak K'nın olası transferi hakkında konuştular.

Y., bir çok kulübün K. ile ilgilendiği konusunda T'yi bilgilendirdi.Oyuncular ile ilgili konuşma aşağıdaki gibidir.

...

161. 6 Mayıs 2011 tarihinde X., ertesi gün için temyize giden tarafıntemsilcileri ile bir görüşme ayarlamak için Y'yi aradı. X., Y.'denözellikle yalnız başına gelmesini istedi ve Y. de bu talebi kabul etti.

162. 7 Mayıs 2011 tarihinde S., Z. ve Y'nin katıldığı bir görüşmegerçekleşti. Söz konusu görüşme Bursa'da, yani temyize giden tarafınmaçının olduğu yerde gerçekleşti.

163. Z'nin yeminli ifadesine göre; bahsi geçen görüşme Y., T.'yeGalatasaray'ın oyuncular üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunusöylediği için aniden organize edildi. İddiaya göre; toplantıda yer alanşahıslar, bahsi geçen oyuncuların transferleri hakkında konuştular.Özellikle de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak formagiyen F. ve I.'nın olası takasına ilişkin konuşuldu.

164. 9 Mayıs 2011 tarihinde; S., Z. ve Y. arasında bir başka toplantıgerçekleştirildi. Bu toplantı yine, görüşmeden önce Y. ile aşağıdakikonuşmayı gerçekleştiren X. tarafından organize edildi.

....

165. İkinci toplantı, temyiz eden tarafın I.'nın transferi içinödenecek ücret hakkında bilgi edinmek isteyen Y'nin talebi üzerinedüzenlendi. (TFF ETİK KOMİTESİ)

166. 9 Mayıs 2011'de saat 19:22'de yapılan görüşmenin ardından T., Y'yi aradı ve telefon görüşmesinin içeriği aşağıdaki gibidir;

...

11 Mayıs 2011'de yani maç günü saat 11:41'de T., Y'yi aradı ve telefon görüşmesinin içeriği aşağıdaki gibidir;

....

169. Beşiktaş, maç öncesindeki hafta yapılan bu konuşmaların vebuluşmaların, şike için değil transfer için yapıldığının düşünülmesiniisterken, yaşanan olayların da şu şekilde değerlendirilmesi gerektiğinibelirtiyor:

- Tayfur Havutçu transfer listesini 2011'in Mart ayında Serdal Adalı'ya verdi.

- Tayfur Havutçu ve Yusuf Turanlı Beşiktaş'ın transfer planlarını 29Mart ve 4 Mayıs 2011 tarihleri arasında 50'den fazla telefongörüşmelerinde tartıştı.

- Bu görüşmeler Türkiye Kupası yarı finallerinden önce başladı, yaniBeşiktaş finale çıkacağını bilmezken, finalde kiminle karşılaşacağındanda habersizdi.

170. TFF Etik Kurulu'nun raporu ve TFF Disiplin Kurulu'nun raporu daaynı nedenlerle aynı yerde dururken, TFF de bunun üzerine yetkililerinyanlış bir şey yapmadığına karar verdi.

İşte CAS'ın Beşiktaşla ilgili gerekçeli kararı...

171.Tayfur Havutçu ve Yusuf Turanlı arasında yapılan görüşmeler analizedildiğinde, CAS kullanılan dilin şüpheli olduğuna karar vermiştir. CASTayfur Havutçu ve Yusuf Turanlı arasında geçen telefon konuşmalarındatransfer kelimesinin çok fazla kullanılmasını da özellikle şüphelibuldu.

172. CAS ayrıca, kulüpte geçici teknik direktörlük yapan TayfurHavutçu'nun, teknik direktörlük geleceği için büyük önem taşıyan birmaçın öncesinde, gelecek sezon için yapılacak oyuncu transferlerikonusunda bu kadar gergin olmasını da yadırgamaktadır.

173. Ayrıca, kulüp yetkilileri ve Yusuf Turanlı arasında yapılangörüşmeler büyük bir gizlilik içinde yapılmaktadır. CAS, iki tarafın dasaklayacak bir şeyi olmadığını belirttiği bu görüşmelerin, neden bukadar fazla önlem alınarak yapıldığını da anlayamamıştır.

174. Bu bağlamda, CAS, iki tarafın da herhangi bir suç izi bırakmamakiçin, kaçamak kelimeler kullanarak yapılanları gizlemek isteyeceğinihatırlatır. Şike ile alakalı olan telefon konuşmalarında insanlar,duyulma ya da dinlenme ihtimalini göz önünde bulundurarak, doğrudankelimeleri söylemekten kaçınacaktır. Ayrıca CAS'ın, şike aktiviteleriile alakalı toplantıların da, kuşkusuz mümkün olduğu kadar az insanla,gizlilik içerisinde gerçekleşeceğinden kuşkusu yoktur.

175. CAS; eğer kanıtlarla sunulsaydı, Beşiktaş'ın Yusuf Turanlı'yatransfer teklifleri verdiğini belirttiği teorisini de kabul etmeye hazırolabilirdi. Bu kanıtlar (i) Tayfur Havutçu ve Serdar Adalı arasında,ismi geçen oyuncuların da içinde olduğu, transfer edilebilecekoyuncuların listesi ve (ii) 4 Mayıs 2011 tarihi öncesinde Tayfur Havutçuve Yusuf Turanlı arasında yapılan telefon konuşmalarının samimi birşekilde ismi geçen oyuncuların transferiyle alakalı olması. Bununlabirlikte, CAS; Beşiktaş'ın ispat yükümlülüğünü yerine getiremediğinizannetmektedir.

176. Mart 2011'in sonunda Tayfur Havutçu'dan, Serdal Adalı'ya verilentransfer listesi için CAS, TFF Etik Kurulu'nun ile aynı sonuca vararak,Beşiktaş'ta bir dosya bulunmadığını farketmiştir. Bu konuda, eldeedilen tek kanıt, kulübün şu anda ya da eski yöneticilerinin verdiğiifadelerdir.

177. Tayfur Havutçu, Serdal Adalı, Z. ve X.'in yazılı ve sözlüifadeleri dikkatle incelenmeliydi, çünkü bu kişiler hem Beşiktaş'ayakınken, hem de şike eylemlerinde şüpheli konumundadır. Bu bağlamda,CAS bu kişilerin, özellikle Türkiye'de hapis cezaları alanların, suçunuisnad etmesinin zor olduğunu düşünür.

178. Bu bağlamda, transfer edilecek oyuncuların listesinin elle tutulacak bir kanıdı olmadığı için, CAS

bunu kanıt olarak alamaz.

179. CAS, 29 Mart ve 4 Mayıs arasında Tayfur Havutçu ve YusufTuranlı'nın 50'nin üzerinde görüşme yapmasını kanıt olarak almıştır.

180. Bununla birlikte, CAS'a bu telefon konuşmalarının içeriği sağlanmamıştır.

181. Bu bakımdan, bu konuşmaların içeriği ile ilgili kanıt zorunluluğu olan Beşiktaş, CAS'a bu içeriği sağlamalıydı.

182. Etik Kurulu'nun bir üyesi olan B., sözlü ifadesinde TayfurHavutçu ve Yusuf Turanlı arasında 4 Mayıs 2011 tarihinde geçenkonuşmanın Etik Kurulu'ndaki dosyada bulunduğunu belirtti. Duruşmanınsonunda, CAS'a bununla ilgili kanıtların neden sunulmadığı sorulduğunda,Beşiktaş neden dosyada olmadığını açıklayamadı ve bu telefonkonuşmalarına değinen Etik Kurulu'nun kararına dikkat çekti.

183. Buna ek olarak, Tayfur Havutçu ile 4 Mayıs 2011 tarihinden önceyapılan telefon konuşmalarının içeriği ile ilişkili, CAS, davanın önemlibir parçası olan Yusuf Turanlı'ya sorular sormak istedi.

184.Bu noktada, Beşiktaş, Yusuf Turanlı'yı "güvenilirlik konusunda ciddişüpheleri" olduğu gerekçesiyle gönüllü olarak şahit olarak çağırmadı.Beşiktaş, Yusuf Turanlı'nın Etik Kurulu'na yaptığı sözlü ifadenin, maçöncesinde oyuncuların performansını etkilemek üzerine yöneticilerininherhangi bir eylemde bulunmadığı yönünde yeterli kanıt olduğunudüşünüyordu.

İşte CAS'ın Beşiktaşla ilgili gerekçeli kararı...

185. CAS bu düşünceyi kabul edemez. İlk olarak, Yusuf Turanlı EtikKurulu'na verdiği ifadede,  oyuncuların maçta en iyi performanslarınıgöstermemesi yönünde bir şey söylemediğini belirtirken, Beşiktaştarafından bu yalan olarak kabul edildi. İkincisi, tanıklarıngüvenilebilirliğini CAS belirler, taraflar değil.

186. CAS ayrıca, Mart 2011'den başlayarak Beşiktaş'ın YusufTuranlı'ya oyuncular için yaptığı teklifler ile ilgili kanıtsunamadığını ve ayrıca maçtan önce yapılan yoğun toplantı vegörüşmelerin oyuncu transferi ile ilgili olduğu yönünde kanıtsunamadığını düşünmektedir.

Gerekçeler....

187. CAS, sıradaki maddelerin, UEFA'nın, yetkililerin maçın sonucunuetkileyecek davranışlarda bulunulduğu yönündeki pozisyonunudestekleyeceğini düşünmektedir.

a. zamanlama

- Çok açık ki, görüşmeler basit bir transfer ihtimali araştırmasınınötesine gitmiştir. Birçok telefon konuşması yapılmış ve güvence içintoplantılar da yapılmıştır.

- Çok açık ki, görüşmelerin büyük bir kısmı, Kupa Finali'nde oynayacak olan takımların belli olduğu

22 Nisan 2011 tarihinden sonra gerçekleşmiştir. Nisan ayının dahaerken zamanlarında da transfer ihtimali için araştırmalar yapılsa da,çok açık ki katılımcıların belli olmasından sonra, Kupa Finali haftasınadoğru yükselerek giden bir trafik vardır. Beşiktaş, görüşmelerin dahasonra da arttığını kabul etmiştir.

- Daha sonra bu adımların neden atılmadığı konusunda mantıklı bir sebep sunulamamıştır.

Başka kulüplerin de ilgisinin olduğu öne sürülerek, bunun baskıoluşturduğu belirtilmiş, ancak ikna edici kanıtlar ortayakoyulamamıştır. Daha da ötesinde, bu birkaç gün sonra yeni adımlaratılmasını engelleyecek bir şey değildir. Transfer döneminin başladığıHaziran'dan önce bir anlaşma yapılamazken, oyuncuların kulübüne deteklif yapılmamıştır. Kupa finalinden önce harekete geçmenin bir acelesiyoktur.

- Oyuncuları almak isteyen kulübün, maç sonrasına kadar beklemesiuygundur, çünkü çok açık ki, karşı takımdan iki oyuncu ile bu tarzgörüşmeler yapmak uygunsuzdur.

b. Kulüp Başkanı'nın İfadesi

188. Kulübün Başkanı Yıldırım Demirören, incelemeler doğrultusundaEtik Kurulu'na sözlü bir ifade verdi. CAS'a tanık olarak çağırılmamasınarağmen, Etik Kurulu'na verdiği ifadelere güvenilebilir.

189. Başkan, Bay Schuster'in istifasının ardından, yardımcısı TayfurHavutçu'ya bir şans vermeye karar verdiklerini belirtti. O anda birsözleşme imzalamamışlardı. Türkiye Kupası kazanılınca, Beşiktaş veTayfur Havutçu arasında bir kontrat imzalandı.

190.Başkan, Serdal Adalı'nın Futbol Şubesi'nin başkanı olduğunu vetransferden sorumlu olduğunu kabul etti. Ayrıca, transferle alakalıkonularda her adıma dahil olmadığını ve görüşmelerin ciddi bir seviyeyegelmesinin ardından bilgilendirildiğini itiraf etti.

İşte CAS'ın Beşiktaşla ilgili gerekçeli kararı...

191. Bay Demirören, İbrahim Akın ile ilgili olarak, eski biroyuncuları olduğunu ve her yıl bazılarının onun kulübe geri dönmesiyönünde görüş bildirdiklerini doğruladı. Bununla beraber, İbrahim Akın'abakış açısını şu şekilde açıkladı:

"Bizim transfer komitemiz onunla konuşarak, anlaşmış olsa bile, benkesinlikle onu transfer etmezdim. Gönderdiğim bir oyuncuyu tekraralmamın bir anlamı yok. (...) İbrahim Akın'ın transferine hiçbir zamanizin vermezdim"

192. Başkan, A. (İskender Alın oluyor heralde) ile de görüşmediğinibelirtirken, kendisini bilmediğini ve takip etmediğini söyledi.

193. CAS, başkanın pozisyonunu, İbrahim Akın'ın transferi ve birdereceye kadar İskender Alın'ın transferinin kulübün gündeminegiremeyeceği yönünde güçlü bir dayanak olarak düşünüyor.

194. Buna ek olarak, bu ifade gösteriyor ki; kulübün imza içinkupanın kazanılmasını beklemesi, Tayfur Havutçu'nun da maçı kazanmakiçin büyük bir isteğe sahip olmasına neden olmuştur.

c. IBB Spor'a maçtan önce ulaşılmadı ve transferler yapılmadı

195.Taraflar, Beşiktaş'ın maçta önce İBB Spor ile iletişime geçmediğinikabul etti. Tayfur Havutçu verdiği sözlü ifadede, kulübün transferdönemi başlamadan hiçbir zaman başka kulüplerle pazarlığa girmeyeceğinisöyledi.

196. Bunun yanında Beşiktaş, Türkiye'de yaz transfer dönemininbaşladığı 23 Mayıs ve 1 Haziran 2011  arasında Serdal Adalı'nın İBB SporBaşkanı ile 3 kez buluştuğunu kabul etti. Beşiktaş, Serdal Adalı ve İBBSpor Başkanı'nın 1 Haziran günü İbrahim Akın'ın transferi içinbuluştuğunu belirtti. Beşiktaş ayrıca, İskender Alın'ın Beşiktaş'ıntransfer listesinden düştüğünü ve bu pazarlıklarda konu olmadığınıbelirtti.

197. İbrahim Akın'ın transferi de, iddialara göre İBB Spor'un istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmedi.

d. Kulübün, Yusuf Turanlı ya da oyuncularla ilgili kanıtlarının olmaması

198. CAS, ifadelerinin çok değerli olduğunu düşündüğü, ancak kulüpleilişkili olmayan isimleri Beşiktaş'ın tanık olarak çağımamasını dikkatçekici buldu.

199. Beşiktaş, oyunculardan, Yusuf Turanlı'dan ya da 3. bir taraftan herhangi bir kanıt getirmedi.

Beşiktaş, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun mahkum olmasına karşı veonların suçsuz olduğu iddialarına yönelik, bu tanıkları çağırarak ifadevermelerini sağlamalıydı. CAS, bu kişilere soru sorarak, özellikle deYusuf Turanlı'ya, onların güvenebilirliğini sınayabilirdi.

200. Panel, Beşiktaş'ın duruşmada belirttiği gibi, dava cezamahkemelerinde devam ederken, UEFA'nın Yusuf Turanlı'yı çağırarak kanıtvermesini isteyecek taraf olmadığı konusuna katıldı.

e. Yusuf Turanlı'nın yalan söylüyor olması için inanılabilir veya kanıtlanabilir bir sebebin olmaması

201. CAS, Yusuf Turanlı'nın, kulüp yetkilileri ile yaptığıgörüşmelere ilişkin, karşıt sebeplerin tatmin edici olmadığını vekanıtların yetersiz olduğunu düşündü.

202. Bu bakımdan, kulüp, Yusuf Turanlı'nın amacının spekülasyon yaratmak olduğunu belirtti.

Oyunculara, kulüp yetkililerin tam performanslarını vermemesiniistediği yönünde yalan söylediği ve bunu yapmaları durumunda anlaşmanıngerçekleşeceği yönünde yalan söylediği ve maaş anlaşmalarının bileyapıldığı yönünde yalan söylediği ve kanıtların gösterdiği bütün konularhakkında Yusuf Turanlı'nın yalan söylediği ifade edildi. Kulüplerinsöylemine göre, Yusuf Turanlı her şeyi karışık bir kurnazlığın içindeyönetti.

203. CAS, şuna dikkat çekmek istiyor ki, eğer Yusuf Turanlıyöneticilerin isteği ile hareket etmiş olmasaydı, herkese yalan söylemişolur ve bu şemada yanlız kalırdı. Özellikle, çok eski dostu olan TayfurHavutçu ve iki oyuncusuna yalan söylemiş olurdu. Bu da demek oluyor ki,yalanlarının anlaşılması durumunda, iki tarafı da kaybedebilirdi.

204.Son olarak, eğer Galatasaray gibi diğer büyük kulüpler de oyuncular ileilgilenmiş olsa, Yusuf Turanlı transferden komisyon almayı garantilemişolabilirdi.

205. Yukarıda da belirtildiği gibi UEFA, ortadaki bulgular üzerine kendi değerlendirmesini yapmadan

ve aldığı kararın temelini oluşturan diğer etkenleri neler olduğunuaçıklamadan yalnızca yerel mahkemenin bulgularına güvenemez. Şikesuçundan dolayı yerel mahkeme tarafından verilmiş olan mahkumiyetkararı, disiplin soruşturmasının başlatılmasını doğrular niteliktedir.Temyize giden taraf, yazılı kanunlar gereği bahsi geçen maç ve maçhakkında yapılan işlemlerden sorumludur. Böylece, yerel mahkemetarafından verilen suç teşkil eden mahkumiyet cezası, UEFA'nın bizzatkendisi tarafından verilen kararı ve elde edilen izlenimleridestekleyebilir, doğrulayabilir ve pekiştirebilir. Bu bilgilerdoğrultusunda; Yargıtay tarafından verilen karar, mevcut davada UEFATahkim Kurulu'nun itiraz edilmiş kararının doğruluğunun apaçık birkanıtı olarak kullanılabilir.

206. Yukarıda bahsedilen konular göz önünde bulundurularak; Jüri, temyize giden tarafın (Beşiktaş)

iki yöneticisinin doğrudan veya dolaylı olarak maçın sonucunu etkileme eylemine dahil olduğu ve

UEFA'nın da 2.08 maddesi uyarınca temziye giden tarafı (Beşiktaş)2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne göndermediği sonucuna varmıştır.

207.Yukarıda bahsi geçen konuların nihayetinde; söz konusu kulüptarafından yapılan temyiz başvurusu reddedilmiş olup, bir sonraki kararuygun bulunmuştur.

Bu kararlar ışığında ;

CAS'ın aldığı kararlar şu şekilde: Beşiktaş'ın, 24 Temmuz 2013tarihinde UEFA Tahkim Kurulunun verdiği karara karşı yaptığı itirazreddedildi.

UEFA Tahkim Kurulunın 11 Temmuz 2013 tarihli kararı onaylandı.

Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@