Beşiktaş'ın en başarılı yabancı transferlarinden birisi olarak gösterilen Sosa takıma büyük katkı sağladı. Şimdiye kadar 8 kez rakip fileleri havalandıran Sosa'nın maç ba­şı­na kat­kı sa­yı­sı 0.57 ol­du.

Be­şik­ta­ş’­ın Ar­jan­tin­li yıldızı, lig­de 14 kar­şı­laş­ma­da 3 gol, 5 asist­le sko­ra 8 kez kat­kı yap­tı. Maç ba­şı­na kat­kı sa­yı­sı 0.57 ol­du. Bu alan­da onu geçen tek fut­bol­cu sko­ra 0.81 ora­nın­da kat­kı sağ­la­yan Dem­ba Ba. Sosa ayrıca Ol­cay, Gök­han, Oğuz­han, Ve­li ve Ke­rim gibi hücumcuları da bu alan­da ge­ri­de bı­rak­tı.

 

Kayserispor’a yenilerek ku­pa­ya ve­da eden Beşiktaş lig­de pa­zar gü­nü Bur­sas­po­r’­u ye­ne­rek hem zir­ve­de­ki ye­ri­ni ko­ru­mak hem de ta­raf­tar­ı­nın gön­lü­nü al­mak is­ti­yor. Kar­ta­l’­da bu zor­lu maç ön­ce­si öne çı­kan isim­le­rin ba­şın­da Dem­ba Ba ile or­ta sa­ha­nın en gol­cü is­mi Ol­cay öne çı­kı­yor. An­cak bir isim da­ha var ki tam an­la­mıy­la ‘giz­li kah­ra­ma­n’ ta­bi­ri­ni hak edi­yor:

Gözden kaçırmayın

Salih Uçan: Şampiyonluğa giden yolda her maç zor Salih Uçan: Şampiyonluğa giden yolda her maç zor

Jose Sosa. Beşiktaş’ın Ar­jan­tin­li futbolcusu ligdeki maç ba­şı­na sko­ra kat­kı verilerinde sa­de­ce Dem­ba Ba’­nın ge­ri­sin­de. So­sa 3 gol, 5 asist­le hü­cu­ma 8 kez kat­kı­da bu­lun­du. Bu­nu 14 maçta ger­çek­leş­ti­ren tangocu, ta­kı­mın skor yü­kü­ne maç ba­şı­na 0.57’lik kat­kı sağ­la­dı.

 

EN ÇOK ASİST DEMBA BA’YA

 

So­sa, Dem­ba Ba’­ya 3, Cenk Tosun ve Ol­ca­y’­a da 1’er kez asist yap­tı.  17 maçta 6 gol­, 3 asist üreten Ol­cay Şa­han’ın maç ba­şı­na skor kat­kı­sı 0.52 ol­du. 17 maç­ta 2 gol, 3 asist ya­pan Gök­han Tö­re­’nin skor kat­kı­sı ise 0.29’da kal­dı. So­sa, bu alan­da sa­de­ce Dem­ba Ba’­nın ge­ri­sin­de kal­dı. Lig­de gö­rev al­dı­ğı 16 maç­ta 11 gol atıp 2 asist ya­pan Se­ne­gal­li­’nin sko­ra kat­kı­sı maç ba­şı­na 0.81 ol­du. So­sa, bu­na kar­şı­lık ta­kı­mın di­ğer for­vet­le­ri Cenk To­sun ve Mus­ta­fa Pek­te­me­k’­i ge­ri­de bı­rak­tı. Pek­te­mek, lig­de 7 maç­ta 1 gol atar­ken hiç asist yap­ma­dı. Cenk To­sun ise gö­rev al­dı­ğı 10 kar­şı­laş­ma­da 3 gol bul­du.