'İngilizce öğrenmem lazım ama yapabilir miyim bilmiyorum', 'İngilizce gramer bilgim çok iyi ama bir türlü konuşamıyorum', lisede çok iyiydim ancak sonra unutuverdim' ve daha bunun gibi pek çok cümleyle ülkemizde karşılaşılması oldukça mümkün. Bu cümlelerin çok sık kullanılıyor olması da bizlere millet olarak gerçekten bu dili öğrenmemiz konusunda bir yerde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Böylesine İngilizce öğrenmek için sıkıntı yaşadığımız bir ülkede sitesi imdadımıza yetişmekte.Ülkemizde dil öğrenmek isteyen kişilerle öğrenemeyen kişilerin sayılarında bir paralellik görülmesi tesadüf olmadığına göre öğrenme sistemimizde bir yanlışlık olduğu aşikârdır. Ya yöntemsel olarak yanlış yapılmakta yada öğreten kişilerin eksikliği nedeniyle öğrenememekteyiz. Bu ve bunun gibi birçok nedenle İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin kendi kurslarını ve çalışma yöntemlerini iyi belirlemeleri gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda internet ortamında İngilizce kursu veren konuşarak öğren sitesi kişilere en kolay ve akılda kalıcı şekilde öğretmektedirler. Kursa öğrenmek için başvurduğunuz takdirde her kursta yapıldığı gibi konuşarak öğren sitesinde de sınavı yapılmaktadır. Seviye tespit sınavı sonucunda genel kabul görmüş olan 5 bilgi düzeyinin birine kişiler dâhil edilmektedir. Bu sınavın yapılmasında ki amaç hem İngilizce öğrenecek kişi açısından hem de dili öğretecek kişi açısından bir karmaşaya neden olmamasıdır. İngilizce öğrenmek isteyen kişinin bilgi düzeyi başlangıç seviyesinde ise üst seviyelerdeki sınıfa dâhil olması doğru olmayacak ve kişi öğrenmek konusunda oldukça zorlanacaktır. Bununla beraber İngilizce öğreten öğretmen açısından da hangi düzeyde öğretilmesi gerektiğinin haricine çıkılması diğer kursiyerler tarafından anlamsız karşılanacağı için bu sınav oldukça yerinde bir uygulama olarak görülmektedir. İngilizce bilgi düzeyleri beginner (başlangıç) seviyesi, pre-intermediate (başlangıç seviyesinin bir üstü) seviyesi, intermediate (hem cümle yapılarına hem de kelime bilgisi olarak gelişmiş) seviyesi, upper-intermediate (ileri düzey) seviyesi ve advenced (en iyi derecede bilgi seviyesine ulaşılmış) seviyesi olarak adlandırılmaktadırlar. Bu seviyeler hem kişilerin göstermiş olduğu çaba sonrasında bir üst seviyeye çıkması ile motive olacak hem de hedefe bir adım daha yaklaşmış olmanın özgüveni ile birlikte çabalarını arttıracaklardır.Tüm dünyada kabul gören İngilizcenin de ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması bizi bu dili öğrenme konusunda zorunlu kılmaktadır. Ne için olursa olsun İngilizceyi öğrenmek her zaman kişileri bir adım ileri götürecektir. Her açıdan gerekli olan İngilizce hem sosyal hayatta hem okulda hem de iş hayatında gerekli olmaktadır. İş hayatında özellikle günümüzde birçok firma tarafından İngilizce bilme koşulu getirilmiş ve bu doğrultuda kariyer düzeyi belirlenmiştir. Tabi bununla beraber kişilerin maaşları da artmaktadır. Her ne için olursa olsun İngilizce öğrenmeyi ertelememeli bir an önce çalışmaya başlanmalıdır.