Hıdırellez tarihi geldiğinde, kutlama yapanlar hıdırellez ritüellerini yaparak eğlenirler. Hıdırellez ne zaman ve hıdırellezde ne yapılır diyorsanız işte yanıtları...

2021 hıdırellez tarihi geldi çattı. Kış mevsiminin, kış günlerinin artık geride kaldığını, baharıni yaz mevsiminin geldiğini müjdeleyen hıdırellez çeşitli ritüellerle kutlanır. Özellikle Ortadoğu, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlarda halk tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu çok eskilerden gelen bir gelenektir.

Hıdırellez Ne Zaman?

Konuyu şöyle açıklamak gerekiyor. 6 Mayıs'tan sonra 7 Kasım'a kadar takip eden süre, Hızır günleri olarak, yaz günleri olarak kabul edilir. Dolayısıyla 5 ve 6 Mayıs tarihleri, Hıdırellez ne zaman sorusunun cevabıdır.

Hıdırellez İnanışı Nereden Geliyor?

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir  kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk  ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu  olduğuna inanılıyor. İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için  onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin  bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

Hıdırellezde Ne Yapılır?

Hıdırellez ritüelleri olarak da adlandırabileceğimiz bazı gelenekler, alışkanlıklar şöyledir.

Ateşten atlamak

Hıdırellez günü ateş yakıp üzerinden atlamak bilinen en yaygın gelenekler arasındaki yerini almaktadır. Hıdırellez gecesinde gerçekleştirilen ateşten atlama geleneği, bu sayede hastalıklardan ya da nazardan korunulacağı inancı çerçevesinde atlanmaktadır.

Gül ağacı

Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Baht açma

Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

Çanta
 
Bir diğer ritüel de,  5 Mayıs akşamı evin her üyesi, madeni para işaretleyerek bir çantanın içine koyuyor. Gül ağacının dibine bırakılan çanta, Hıdırellez sabahı açılıyor, herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklıyor.

Kapı önlerinin süpürülmesi 

Birçok kentte bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdırellez sabahı evin yönüne doğru süpürülüyor.

Akarsuya kağıt bırakma 

Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına, ters dönerse bunların tutmayacağına inanılıyor.

Güneş doğmadan el, yüz yıkama

Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde, Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini yüzlerini yıkıyor.

Fasülye gömme

Hıdırellez öncesinin akşamında gül ağacının dibine fasulye gömülüyor ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Damızlık yoğurt

Hıdırellez günü Kütahya'da çiğ damlalarıyla mayalanarak elde edilen yoğurt, bir yıl boyunca "damızlık" yoğurt olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bu yoğurdun üzerine "Nazar değmesin" diye çörek otu serpilerek sadece akrabalara dağıtılıyor. Bu yoğurt mayasının suyundan mayalanan hamur ile de ekmek yapılıyor.

Haşhaş serpme

Kütahya'da ve bazı kentlerde ayrıca bereket getirdiğine inanıldığı için evlerin çevresine haşhaş serpiliyor.

Bunlar yapılmaz

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.