Herkes kendi işine baksın

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Beşiktaş’ın ekonomik olarak arkası boş” şeklindeki açıklamasına karşılık verdi.

Herkes kendi işine baksın

Albayrak şunları söyledi:

'Gel­di­ği­miz nok­ta or­ta­da. Her şe­yi­mi­zi, her­ke­sin gö­zü­nün önün­de ya­pı­yo­ruz. Giz­li sak­lı işi­miz yok. Sta­dı­mı­zı ken­di­miz ya­pı­yo­ruz. Gü­cü­müz ol­ma­sa, ken­di­mi­ze gü­ven­me­sek bun­la­ra kal­kış­maz­dık. Bu, Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin ayak ses­le­ri­dir. Güç­lü bir şe­kil­de ge­li­yo­ruz. Ta­bi­i ra­kip­le­ri­miz de bi­zim bu gü­cü­müz­den kor­ka­rak hak­lı ola­rak ken­di­le­ri de ona gö­re ko­nu­şu­yor­lar. Her­kes ken­di işi­ne bak­sın.

‘Bu maçı alacağız başka yolu yok!’

Baş­ka­nı­mız Fik­ret Or­man, dün (ön­ce­ki gün) yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da son de­re­ce açık ve net ko­nuş­tu. Çok önem­li me­saj­lar ver­di. Bi­zim üs­lu­bu­muz or­ta­da­dır.

Der­bi ta­bi­i ki zor­lu ge­çe­cek. An­cak, ta­kı­mı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. Ke­sin­lik­le bir en­di­şe­miz, şüp­he­miz bu­lun­mu­yor. Ta­raf­ta­rın da de­di­ği gi­bi; ‘Bu ma­çı ala­ca­ğız baş­ka yo­lu yok!’ 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bünyamin
Bünyamin - 4 yıl Önce

A.YILDIRIM ÖNCE KENDİNE BAKSIN!AĞZINA GELENİ SÖYLÜYOR. AZİZE HADDİNİ BİLECEK!

mehmet ince
mehmet ince - 4 yıl Önce

bu kişi eger başka bir ülkede olsa anında cezayı yerben hakeme böyle maç yönetirsen seni bir daha bu sıtada sokmam diyemezsin

mikail
mikail - 4 yıl Önce

aslinda sn.baskan fbden stadbile istemiyecekti bu gibi bes para etmez karektersizler agzina acip senin yatak odana kadar girerler azize BA yi tavsiye etmis al demis yardimci olmus guya sen diegoyu alirkende yardimci oldugunu duydum ahlaklili?baskan

kartal
kartal - 4 yıl Önce

BÜYÜK BEŞİKTAŞIN AYAK SESLERİ. ŞİMDİDEN İT GİBİ TIRSIYORLAR BİZDEN. AZİZİM, KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK