Güneş'in Trabzon hasreti

Be­şik­ta­ş’­ın de­ne­yim­li ho­ca­sı, Trab­zons­po­r’­a kar­şı bu­gü­ne ka­dar tek­nik di­rek­tör ola­rak 11 kez gö­rev al­dı. 1 de­fa ka­zan­dı. Son ga­li­bi­ye­ti 31 Mart 1991’de Boluspor­’u ça­lış­tı­rır­ken elde etti. Ya­rın, 8 bin 911 gün son­ra ka­zan­mak için sa­ha­ya çı­ka­cak.

 Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Şe­nol Gü­neş için ya­rın ya­pa­cak­la­rı Trab­zons­por kar­şı­laş­ma­sı bam­baş­ka bir an­lam ta­şı­yor.

De­ne­yim­li tek­nik adam, bü­yük bir ta­kı­mın ba­şın­da ilk de­fa, yıl­lar­ca for­ma­sı­nı giy­di­ği Bor­do-Ma­vi­li ku­lü­be kar­şı mü­ca­de­le ede­cek. Şenol Gü­neş, fark­lı ta­kım­la­rın ba­şın­da tek­nik di­rek­tör ola­rak Trab­zons­po­r’­a kar­şı bu­gü­ne ka­dar 11 ma­ça çık­tı.

7 BERABERLİK, 3 DE YENİLGİSİ VAR


Bu maç­lar­da sa­de­ce 1 ga­li­bi­yet alır­ken sa­ha­dan 7 be­ra­ber­lik, 3 de mağ­lu­bi­yet­le ay­rıl­dı. Bor­do-Ma­vi­li­le­r’­e kar­şı son ga­li­bi­ye­ti­ni ise 1990-91 se­zo­nun­da 31 Mart 1991’de Bo­lu- s­po­r’­un ba­şın­day­ken 2-0’la el­de et­ti. Gü­neş, tek­nik di­rek­tör ola­rak bu­gün iti­ba­riy­le 8 bin 911 son­ra Trab­zo­n’­a kar­şı sa­ha­dan ga­li­bi­yet­le ay­rıl­mak is­ti­yor.

Haber Kaynağı: Bugün


Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2015, 08:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
fatih
fatih - 4 yıl Önce

hey maşAllah gün sayısını nasıl hesapladılarsa helal olsun o kadar zaman rağmen :D

sencer
sencer - 4 yıl Önce

trabzonun kondisyonu maalesef bizden iyi, o nedenle ilk 45 dakikada işi bitirmemiz lazım.