Derbinin akıbeti belli oluyor! Temsilci belgeledi

Olay­lı der­bi­nin dev­re ara­sın­da çı­kan ar­be­de, TFF tem­sil­ci­si­nin göz­le­ri önün­de ol­du. So­yun­ma oda­sı­na gi­den tü­nel­de ya­şa­nan­lar cep te­le­fo­nu ka­me­ra­sıy­la kay­de­dil­di.

Derbinin akıbeti belli oluyor! Temsilci belgeledi

Bi­lic, Em­re, Vol­kan ve Be­şik­taş­lı bir ida­re­ci ara­sın­da­ki me­se­le­nin akı­be­ti bu­gün bel­li ola­cak.

 

Yönetici Gocay tampon oldu

 

Der­bi­nin dev­re ara­sın­da Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Sla­ven Bi­lic so­yun­ma oda­sı tü­ne­li­ne gir­dik­ten son­ra, bek­le­me­ye baş­la­dı. Ama­cı Fe­ner­bah­çe’nin kap­ta­nı Em­re Be­lö­zoğ­lu ile sa­ha için­de ara­la­rın­da ge­çen me­se­le­yi ko­nuş­mak­tı. A Ta­kım’dan so­rum­lu Me­te Var­dar ce­za­lı ol­du­ğun­dan ye­ri­ne ve­ka­let eden Be­şik­taş ida­re­ci­si Ber­kan Go­cay da ola­sı bir tat­sız­lı­ğın önü­ne geç­mek için ora­day­dı. Bi­lic ken­di­si­ne İn­gi­liz­ce küf­ret­ti­ği ge­rek­çe­siy­le Em­re’ye bir şey­ler söy­ler­ken ola­ya ka­le­ci Vol­kan da da­hil ol­du.

 

Vol­kan sert çık­tı

 

Be­şik­taş yö­ne­ti­ci­si Ber­kan Go­cay, Em­re’ye “Buy­run so­yun­ma oda­sı­na ge­çin, ger­gin­lik ol­ma­sın” der­ken ka­le­ci Vol­kan’ın “Sen kim­sin” di­ye­rek çı­kış­ma­sı dik­kat çek­ti. Go­cay “Ben Be­şik­taş yö­ne­ti­ci­si­yim” ce­va­bı­nı ve­rir­ken tüm bu sı­ra­da ya­şa­nan ar­be­de ma­çın tem­sil­ci­si­nin ta­ki­bin­dey­di. Tem­sil­ci­nin o sı­ra­da ko­ri­dor­la­ra ine­rek ya­şa­nan her şe­yi cep te­le­fo­nu­nun ka­me­ra­sı­na kay­det­ti­ği  öğ­re­nil­di.

‘BİLİC DE KÜFRETTi’ İDDİASI

Temsilcinin kameraya kaydettiği koridor görüntülerinin akıbeti bugün belli olacak. TFF Hukuk Kurulu konuyu PFDK’ya sevk edip etmeyeceğini açıklayacak. Bu ara­da Bi­lic’in ma­çın ilk ya­rı­sın­daki bir po­zis­yon­da, bek­le­di­ği ka­rar çık­ma­yın­ca ha­kem­le­re Hır­vat­ça ve Sırpçada yer alan bir argo söz söylediği id­di­a edil­di. Söz konusu görüntüler dün internete düştü.

ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir
Bekir - 5 yıl Önce

Akibeti belli olsa ne olacak. Cok inemli bir derbiyi daha kaybettin ve rzeli rakibine yenildin. Meydan yine fb ve gs' ye kaldi!

rhanhakan
rhanhakan - 5 yıl Önce

boş boş konuşma renkli bekir. elbet ortada bi başarısızlık var ama, gökhan töre f.off dedi diye 3 maç alıyorsa emre palazoğlu 3 kez f.off diyorsa, volkan küfrediyorsa adalet istiyoruz...disipline bile sevkedilmediler anlayabiliyo musun?

burak
burak - 5 yıl Önce

emre ve volkan saten fernerbacenin en büyuk picleri

renkli bekir izle
renkli bekir izle - 5 yıl Önce

https://vine.co/v/OOHBdMxaKap

maf
maf - 5 yıl Önce

FB,GEYSE,TÜPÇÜ,TFF,PFDK,RENKLİBASIN,YORUMCULAR..........


HEPİNİZ ORRROSSPU ÇOCUĞUSUNUZ!!!

AVRUPA KARTALI
AVRUPA KARTALI - 5 yıl Önce

F.ORMAN EFENDİ SEN ZAMANINDA BAŞINI EĞDİN BUNLARA ŞİMDİ DİOSUN YOK ÖYLE YOK BÖYLE SESİM ÇIKACAK BILMEM NE SANA GELDİĞİNDEN BERİ TARAFTAR DİŞLİ OL SERT ÇIK KULÜBÜ EZDİRME BU 3 KURUŞLK ADAMLARA DEDİ EFENDILIK EDEBIYATIN YUZUNDEN HAKEMDE RAKIP OYUNUCUDA BASKANDA YÖNETİCİDE HATTA 5 PARA ETMEZ TV YORUMCULARIDA SENİ DOĞRAR BÖLE 2 MILYON EURO HARCAMAMAK ICIN SAĞ BEK ALMADIN BIZE ARSENAL MAÇLARI + IKI LIG MACINI KAYBETMEK OLARAK GERI DÖNDU 15 MILYON EURO SENIN YUZUNDEN GITTI YA ADAM GIBİ YÖNETICILER GETIR AĞIRLIĞI OLAN YADA BIRAK GIT ALLAH ASKINA YAZIKTIR BEŞİKTAŞIMA YAZIK ETMEYIN REKLAM UĞRUNA

kartal
kartal - 5 yıl Önce

arkadaşlar sosyal medyada beşiktaşlılar ligtv dekorderlerini geri iade etme kampanyası başlatalım

antilop
antilop - 5 yıl Önce

DECODERLER İADE...TAKIMA SAHİP ÇIKMA ZAMANI...BAŞAKŞEHİRE GİDELİM...