Chelsea’ye 3 Milyon

Beşiktaş trans­fe­rde sağ gös­te­rip sol vu­ra­bi­lir. Lan­zi­ni için bas­tı­ran yö­ne­ti­min Mar­ko Ma­rin ile de 3 yıl­lı­ğı­na an­laş­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Al­man futbolcunun ba­ba­sı Ranko Marin, Türk dost­la­rı­na "Oğ­lum İstanbul’a ge­li­yor. Ona iyi ba­kın" dedi

GÜNDEM 22.07.2014, 05:02
Chelsea’ye 3 Milyon

 

 

Kar­tal, Dem­ba Ba'dan son­ra Chel­se­a'nin bir yıl­dı­zı­nı da­ha bi­tir­mek üze­re. Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın İn­gi­liz eki­bin­de for­ma gi­yen Boş­nak ası­lı Al­man or­ta sa­ha oyun­cu­su Mar­ko Ma­rin ile pren­sip­te an­laş­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.



Chelsea’ye 3 milyon

 



Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı İn­gil­te­re'de yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu haf­ta için­de 10 nu­ma­ra ola­rak ta­rif edi­len ofan­sif or­ta sa­ha oyun­cu­su trans­fe­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­miş­ti.

Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan Ar­jan­tin'in Ri­ver Pla­te ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Ma­nu­el Lan­zi­ni ile te­mas­la­r hız kazanmıştı. An­cak yö­ne­ti­min giz­li­den giz­li­ye Mar­co Ma­rin ile de ma­sa­ya otur­du­ğu öğ­re­nil­di.

BU­GÜN'ün edin­di­ği bil­gi­le­re gö­re fut­bol­cuy­la 3 yıl­lık söz­leş­me üze­rin­de pren­sip an­laş­ma­sı­na va­ran Si­yah-Be­yaz­lı­lar, Chel­se­a'ye de bu trans­fer için 3 mil­yon eu­ro trans­fer üc­re­ti öner­di. Ta­raf­la­rın an­laş­ma­ya ya­kın ol­du­ğu, bu haf­ta içe­ri­sin­de Mar­co Ma­rin trans­fe­ri­nin so­nuç­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

Öte yan­dan 25 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun ba­ba­sı Ran­ko Ma­rin'den de trans­fe­rin doğ­ru­lu­ğu­na da­ir sin­yal­ler gel­di. Ba­ba Ma­rin'in Tür­ki­ye'de­ki dost­la­rıy­la 3 gün ön­ce yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, "Oğ­lum İs­tan­bul'a ge­li­yor. Ona orada iyi ba­kın" de­di­ği öğ­re­nil­di.  

TÖRE’DE İMZA ÇOK YAKIN

Bu trans­fe­ri özel­lik­le tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic is­ti­yor­du. An­cak eski fut­bol di­rek­tö­rü Ön­der Özen'in Lan­zi­ni ko­nu­sun­da­ki ıs­ra­rı ne­de­niy­le Marco Marin yedekte bekletilmişti. Öte yandan Beşiktaş’ın geçen sezon kadrosunda kiralık oynattığı Gökhan Töre ile de 4 yıllık anlaşma sağladığı, transferin en kısa sürede resmileştirileceği bildirildi.


ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

Loading...
Yorumlar (15)
kartal 6 yıl önce
marko marin çok iyi olur. solda da, amc de oynar. daha ne olsun...
Harun 6 yıl önce
marko marin daha faydalı olur takıma. Daha yaşı da 25. bence macera aramaya gerek yok. Alt yapısı sağlam teknik bir oyuncu
Hakan 6 yıl önce
Almanya alt yapısından yetişmiş bir oyuncu olarak bu kadar düşünmeye gerek yok. Bence tam aradığımız oyuncu. Ayrıca çok karakterli, düzgün, sorunsuz bir oyuncu. Demba Ba' yı da Chelsa' dwe3n tanıyor olmasıda çok buyuk avantaj. Bu transfer biran önce bitirilmeli. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmeye bilir. Bu fırsatı kaçırmayalım
conan 6 yıl önce
lanzini mi marin mi diye sorsalar hiç düşünmeden marin derim. adam ingilterede oynamış almanyada oynamış transfer görmüş ne yapıp ne yapamayacağı belli bir isim. lanzini gelse ne yapacağı belli değil 6-7 milyon euro yu kapalı bir kutuya vereceğime 3 milyonu marin e her türlü veririm. gelsin çok faydalı olur. stil olarak batallaya benziyor ama daha güçlüsü bana göre.
Kenan 6 yıl önce
Biri çıkıp Marın' mi yoksa Lanzini' mi dese hiç düşünmem Marko Marin derim abi. Almanya alt yapısı görmüş, ingizterede üst düzey futbol oynamış bir isim. Lanzini bana göre tam bir macera' dan başka bişi değil. Şimdi biri çıkıp Lanzini genç diyebilir. Unutulmazsın ki Marko Marin' de daha 25 yaşında aralarında sadece 4 yaş var? Ayrıca Beşiktaşa bu durumda macera değil gelip takımda direk futbol oynayacak bir sisim lazım. İananın bu isim Lanzini değil. Marin Almanya alt yapılı olması ve takımda bir çok oyuncuyla aynı dili konuşması, takımda tanıdığı isimler olması uyum sorunu çok çabuk atlatmasını sağlar. Özetleyecek olursak artıları eksilerini yazdığımızda marko Marin daha ağır basıyor. Gerisi yönetime kalmış. Macera aramasınlar eğer marin transferi olouyorsa bir an evvel bitirsinler. Saygılar.
Can Meleke 6 yıl önce
Seşlam arkadaşlar Marko Marin ismini taraftarın daha çok istediğini okuyorum. Bence de marın transferi çok mantıklı. Lanzini gerçekten macera olur ayrıca Marco' yu izlemiş biri olarak Beşiktasa çok yakışır. çok sakin, sorunsuz, iyi nıyetli bir futbolcudur. son zamanlarda futbolcu'' dan olumsuz anlamda çok cekmış bır takım olarak Besiktaş Marco' yu hiç dusunmesın
yasin 6 yıl önce
Almanya' dan yazıyorum arkadaşlar tek cümleyle eğer marco gelirse... Beşiktaş' ta Marco Paşa olur. Demed demeyın
Feyyaz 6 yıl önce
Selam arkadaşlar eğer bu haber doğruysa yönetim elini çabuk tutsun çünkü marco' yu isteyen kulubler var. Marco gerçek anlamda çok kaliteli bir futbolcu bu trasfer kaçmaz. Chelsa' den futbolcu alıyorsun. Unutulmasın ki Chelsa oyle gelişi güzel futbolcu almaz en 1 sene izleyip alır bır oyuncuyu bu bağlamda Marco' nun kalıtesı tarsışılmaz. yonetımden tarafatar olarak rıcamız macera aramayın bitirin bu trasferi
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın