Beşiktaş'tan 90+7 açıklaması

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Karabük maçının 7 dakika uzatılmasına gelen eleştirilere kızdı: “Bizim son dakikada kaybedip, rakiplerimizin ise kazandığı maçları unutmasınlar.”

GÜNDEM 30.04.2015, 02:57
2152
Beşiktaş'tan 90+7 açıklaması

Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ürk­mez­gil, son da­ki­ka go­lüy­le 2-1 ka­zan­dık­la­rı Ka­ra­bük ma­çı için, “Kı­rıl­ma ma­çıy­dı. Se­zon so­nun­da da zir­ve­de ol­mak is­ti­yo­ru­z” de­di.

 

Ma­çın 7 da­ki­ka uza­tıl­ma­sı­na ge­len eleş­ti­ri­le­ri de ce­vap­la­dı. “An­lam ve­re­mi­yo­rum. Kar­şı­laş­ma­da sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le du­rak­la­ma­lar var­dı. Ha­kem de bun­la­rı ek­le­di. Ya tam ter­si ol­say­dı. Ya gol yi­yip kay­bet­sey­dik. O za­man ne ola­cak­tı. Bi­zim son da­ki­ka­lar­da kay­be­dip, ra­kip­le­ri­mi­zin ka­zan­dı­ğı maç­lar da ol­du. Ben­ce bu ko­nu hak­kın­da ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler abes­le iş­ti­gal­di­r” de­di.

 

‘İki kaleci olsa o topu çıkaramazdı’

 

Ürk­mez­gil, Bi­li­c’­in Cenk To­sun ham­le­si­ni ve Cen­k’­in go­lü­nü de de­ğer­len­dir­di. “Ho­ca­mız son de­re­ce ye­rin­de bir ham­le­de bu­lun­du. Galibiyet adına yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­tı­” ifadelerini kullandı. Cenk To­sun için, “Us­ta işi bir ka­fa vu­ru­şuy­la ağ­la­rı bul­du. Bu gol için de ‘şans go­lü’ di­yen­ler var.   Bu yorum Cen­k’­e say­gı­sız­lık­tır. Ön­ce­ki gün uyuş­tu­ru­cu­ya kar­şı ka­tıl­dı­ğı­mız bir or­ga­ni­zas­yon­da Oğuz Çe­tin, Tan­ju Ço­lak gi­bi isim­ler­le bir ara­day­dık. On­lar da son de­re­ce ka­li­te­li bir gol ol­du­ğu gö­rü­şün­de. Top öy­le bir ye­re git­ti ki iki ka­le­ci ol­sa çı­ka­ra­maz­dı­” di­ye ko­nuş­tu.

Yorumlar (6)
Barbaros 6 yıl önce
sadece ikinci yarida tam 16 dk lik kayip Zaman var. topun oyunda oldugu Zaman ise 19 dk. BÖyle aglak cevap verilmez kanitla ispatla cevap verilir.
Kayip zaman 6 yıl önce
ersan sakatlik oyuncu deg 1dk
Necip kirmizi 2dk
günay -ahmet carpisma 1,4
günay tedavi 2,4
hakan Özmen yatis 1,4
kaleci yatis 3,4
hakan Özmen degisiklik 0,45
Demba ba degisiklik 0,30
bir cirpida aut atisinda faul tac atisinda 20 sn lik yerde yatislarin dikkate alinmadiginda ortaya cikan tablo.
10 dk. yi geciyor kisaca. Adamlar maci caliyor yine ses cikarmiyo hakemler
Barbaros 6 yıl önce
gese trabzon maci dk 53 hakem hakan arikani vakit geciriyorsun diye uyariyor. Besiktas Karbük dk. 87 kaleci 40 sn de aut atisi kullaniyor ve hakem seyrediyor.
1-1 BİTEN ESES-FB MAÇI 8 DK. U 6 yıl önce
Geçen hafta 1-1 biten Eskişehir-fbahçe maçı tam 8 dakika uzatıldı, unutulmasın...
serkanatlı 6 yıl önce
kaybolan zamanı hesaplayan arkadaşlar helal olsun size yönetimde maalesef bunu düşünebilecek kabiliyet yok.yönetimler mutlaka taraftardan ve futboldan anlayan birkaç kişiyi yakınlarında tutmalı.ve gerçekten uzatma 12dk veya üzeri olmalıydı,7 dk ne ki.
ali buluç 6 yıl önce
bjk yi böyle savunan adamlar olduktan sonra bjk den birşey olmaz tıpkı sinan engin gibi.beyaz tv de bjk her lider olduğu hafta rasim ozan havlamaya başlıyor bjk derin güçler şampiyon yapacaklar diye.bjk liyim diye geçinen sinan enginde kalkıp sizin bileğinizin hakkıyla olabildiğiniz bir şampiyonluk varmı diyemeiyor sırf gs lilere yaranmak için.1996-2000 fatih terimli yıllarda 1 sezonda 17 penaltı golüyle,aleyhlerine verilen en ufak bir hakem kararında başta hagi olmak üzere hakemin anasından emdiği sütü burnundan getiren futbolcuların olduğu bir takım olan gs nin nasıl şampiyon olduğunu çok biliyor olması lazım sinan enginin.tıpkı şimdi fb nin yaptığı gibi ne hikmetse şu hakemleri bir beşiktaş baskı altına alamadı gitti