Beşiktaş Taraftarı Orman'ı Disipline Sevk Ediyor

Her Fırsatta “Beşiktaş Siyaset üstü kurumdur” diyen Başkan Fikret Orman’a Beşiktaş taraftarından siyaset yaptığı için tepki geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin Vizyon Belgeseli” toplantısına katılması Beşiktaş taraftarını kızdırdı.Beşiktaş'lı kongre üyeleri Fikret Orman'ı disipline sevk ediyor

Beşiktaş Taraftarı Orman'ı Disipline Sevk Ediyor
“Tüzüğe aykırı hareketlerinden ötürü Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ın, Disiplin Kuruluna sevkini talep ediyoruz.Bu durumdan ötürü Beşiktaş JK Yönetim Kuruluna disiplin dilekçesi pazartesi günü tarafımızdan iletilecektir.” şeklinde açıklama yaptı.


 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜDİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI’NAŞİKAYET EDEN: ………………………………………………………… TC NO: ………………………………… KONGRE ÜYE NO:……………………………………………..ADRES:İHBAR EDİLEN: Fikret Orman- Beşiktaş Jimnastik Kulübü BaşkanıİHBAR KONUSU: Tüzüğe aykırı hareketleri nedeniyle ihbar edilenin Disiplin Kuruluna sevki ile kulüp tüzüğü disiplin maddeleri uyarınca cezalandırılması ve akabinde başkanlığının düşürülmesi istemli dilekçemizin sunumundan ibarettir.


AÇIKLAMALAR


İhbar edilen şahıs Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığını hali hazırda devam ettirmektedir. 

Bu şahıs başkan olduğu günden sonra ülkemizde cereyan eden ve taraftarımız olan vatandaşlarımızın da içinde bulunduğu/tarafı olduğu toplumsal olaylar karşısında sürekli olarak; “Beşiktaş ile siyasetin iç içe girmemesi gerektiği, Beşiktaş’ın siyaset üstü olduğu, Beşiktaş’ı siyasetin göbeğine taşımanın Beşiktaşlılık ile bağdaşmadığı” ve benzeri sözlerle, hak mücadelesi veren insanların Beşiktaşlılık kimliğini kenara koyması gerektiğini savunmuştur.

Ancak aynı dönemde henüz yıkılmamış olan Beşiktaş İnönü Stadyumuna asılan, tahrik edici ifadelerin yer aldığı ve siyasi bir görüşten öte siyasi iktidara yaranmaktan başka hiçbir amaç gütmeyen malum ve meşum pankarta karşı tek söz etmemiş, edememiştir.

İhbar edilen şahsın benzer olaylarda da tutumu hep aynı olmuştur. Son olarak bizzat kendisi 11.07.2014 günü tertip edilen ve adına “vizyon toplantısı” denilen, aslında Cumhurbaşkanı adayı olan malum siyasi şahsın PR’ından başka hiçbir anlam taşımayan toplantıya Beşiktaş Başkanı sıfatı ile icabet etmiştir.Bu husus, salon yerleşim planının incelenmesi ile de Sayın Disiplin Kurulunca açıkça görülecektir. İhbar edilen şahıs, salonda iş adamları için ayrılan yerde değil, spor adamları için ayrılan bölümde, hem de camiamızın yüzünü görmeye dahi tahammül edemediği sabık başkan Yıldırım Demirören ile yan yana oturmuştur.Bu katılımın hiçbir surette masumane bir davete icabet sayılamayacağı, Cumhurbaşkanlığı adaylığının toplum nezdinde kabulü için herkesi ve her şeyi kullanabilecek bir şahsın bu emellerine katkı sağlamaktan öteye hiçbir anlam taşımadığı açıktır.


Yine yukarıda belirttiğimiz veçhile, ihbar edilen şahıs, anılan davete iş adamı Fikret Orman sıfatıyla değil, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sıfatıyla katılmıştır.İhbar edilen şahsın kendi sözleri ile durumu özetlemek gerekirse, Beşiktaş siyaset üstü bir kuruluştur. Beşiktaşlılık herhangi bir siyasi görüşe indirgenemez, milyonlarca taraftarı olan bu kulüpte kişilerin siyasi görüşleri değil, bilakis Beşiktaş ve Beşiktaşlılık orta paydası üzerine bir birliktelik inşa edilmiştir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü üye ve taraftarlarının bir kısmını hiçe sayacak şekilde bir siyasi figürden yana saf tutmak, o siyasi figürün ikbal mücadelesinde destekleyici konumda olmak camia açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

Beşiktaş camiası bu tür bir siyasi tezgaha alet edilemez. Bu camianın taraftarı olan vatandaşlar hak mücadelesi verirken, üzerlerindeki Beşiktaş forması, taşıdıkları pankartlar yahut aidiyet hissettikleri taraftar grupları üzerinden yola çıkarak konuyu Beşiktaş’a bağlayan ve Beşiktaşlılık değeri üzerinden bu insanların yanlış yaptığını söyleyen kişinin ise-ki bu şahıs Beşiktaş Başkanıdır- bu konularda sıradan bir taraftardan çok daha dikkatli olması gereği yadsınamaz.

Bu şartlar muvacehesinde Beşiktaş Başkanlığı sıfatını taşıyan bu şahsın icabet ettiği davet ile :

Üyelik onuru ile bağdaşmayacak bir harekette bulunduğunu,Yetkisi olmamasına rağmen Başkanlık sıfatı ile Beşiktaş’ı bir siyasi propagandaya alet ettiğini ve bu suretle kulüp tüzük ve yönergelerine aykırı hareket ettiği açıktır.SONUÇ ve İSTEM: Bu suretle ihbar olunan şahsın kulübümüz tüzüğünün 47-a ve c maddelerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasına tabi tutulmasını ve neticesinde, uyarma ve kınama cezaları ile tecziyesine ve yine 47. Maddenin j fıkrası uyarınca, uyarma ve kınama cezası alan şahısların kulüp organlarında görev alamayacağı gerekçesi ile kulüp başkanlığının düşürülmesine karar verilmesini Sayın Başkanlığınızdan Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
YORUM EKLE