Romario’dan Beşiktaş'a resmi davet var

Pilot takım arayan Beşiktaş’a bir davet de Vasco da Gama'dan geldi. Teklifi takımın teknik direktörlüğünü yapan efsane futbolcu Romario bizzat iletti.

Romario’dan Beşiktaş'a resmi davet var

Genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­la­rı, dü­şük ma­li­yet­ler­le bünyesine katmayı amaç­la­yan Beşiktaş pilot takımlar arıyor.

 

Yönetim yurtiçi ve yurtdışından birçok takımla te­mas­ta. Bunlardan biri de Bre­zil­ya'nın kök­lü ta­kı­mı Vas­co da Ga­ma.

GENÇLER TAKİP ALTINDA

Ku­lüp­ler ara­sı iletişimi sağlayan me­na­jer Ay­han Ye­şil­baş, Be­şik­taş'ın Vas­co da Ga­ma ile sa­de­ce pi­lot ta­kım uy­gu­la­ma­sı için de­ğil kar­deş ku­lüp ol­mak için de görüştüğünü ifa­de et­ti.

Baş­kan Fik­ret Or­man'ın bu pro­je­ye çok sı­cak bak­tı­ğı­nı belirterek “Bi­zi, takımın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü ya­pan es­ki ün­lü fut­bol­cu Ro­ma­ri­o ve ku­lü­bün baş­ka­nı Euo­ro Mi­ran­da biz­zat da­vet et­ti­. Anlaşma mart ayında resmiyete dökülebilir. Şim­di­den 3-4 genç oyun­cu­yu göz­lem al­tı­na al­dık” dedi.

 

Özgür SANCAR- BUGÜN GAZETESİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kartalizma
Kartalizma - 4 yıl Önce

Güzel fikir...ah romario ah eskiden teknigine ve karizmana bayilirdim