Böyle kırmızı Avrupa'da yok

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında üst üste gördüğü kırmızı kartlarla dikkatleri üzerine çekti. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen liglerinde bu konuda Kartal’ı yakalayan kulüp yok.

FUTBOL 12.11.2014, 02:36
1833
Böyle kırmızı Avrupa'da yok

Bu se­zon ge­rek lig­de ge­rek Av­ru­pa­’da ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken Be­şik­taş, son 3 haf­ta­da ise üst üs­te gör­dü­ğü kır­mı­zı kart­lar­la gün­de­me otur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da se­ri kır­mı­zı kart­lar li­gin 7. haf­ta­sın­da­ki Kay­se­ri Er­ci­yes ma­çın­da baş­la­dı. Gök­han Tö­re, 4’ün­cü ha­kem Meh­met Me­ti­n’­e kü­für sa­yı­lan İn­gi­liz­ce bir te­rim kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le kır­mı­zı kart gör­dü. 3 maç ce­za al­dı. Fe­ner­bah­çe ve Ba­şak­şe­hir maç­la­rı­nı ka­çır­dı. 10. haf­ta­da­ki Ka­sım­pa­şa ma­çın­da da ol­ma­ya­cak.

3 isim ikin­ci sa­rı­dan atıldı

Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da bir son­ra­ki maç olan Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de ise Ol­cay Şa­han, çift sa­rı­dan kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kal­dı.  
Ka­ri­ye­rin­de ilk kez kır­mı­zı kart alan oyun­cu, ön­ce­ki gün­kü Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­tı. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu 76 lig ma­çı­nın ar­dın­dan ilk kez sa­ha­da yer ala­ma­dı. Kar­ta­l’­da son kır­mı­zı kart kur­ban­la­rı ise Ped­ro Fran­co ve İs­ma­il Köy­ba­şı ol­du. Her iki oyun­cu da Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ikin­ci sa­rı­dan kır­mı­zı gö­rüp sa­ha dı­şın­da kal­dı. Ka­sım­pa­şa ma­çın­da yok­lar.

Eşi ben­ze­ri bu­lun­mu­yor

Av­ru­pa­’nın 5 bü­yük li­gi­ne bak­tı­ğı­mız­da ise Be­şik­ta­ş’­ın kır­mı­zı kart kar­ne­si da­ha da il­gi çe­ki­ci bir ha­le ge­li­yor. Al­man­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re, İs­pan­ya ve İtal­ya­’da se­zon­la­rın şu ana ka­dar ge­çen bö­lüm­le­rin­de üst üs­te iki haf­ta kır­mı­zı kart gö­ren ekip bu­lun­mu­yor. Al­man­ya­’da Frei­burg, Fran­sa­’da Pa­ris Sa­int Ger­ma­in ve Mar­sil­ya, İn­gil­te­re­’de Manc­hes­ter Uni­ted, Swan­se­a ve Chel­se­a, İs­pan­ya­’da Ma­la­ga ve İtal­ya­’da Ju­ven­tus ile Ce­se­na iki haf­ta üst üs­te kır­mı­zı kart gö­re­rek Be­şik­ta­ş’­a yak­la­şan ta­kım­lar ol­du­lar.

CİHAN ÖZCAN - BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (5)
Bekir 6 yıl önce
Herkesin gucu besiktasa yetiyor. Fb ve gs' den nasil cekiniyorlar hatta korkuyorlar. Besiktasin Sampiyon olmasina izin vermezler! Ancak 10 yilda bir olabilir!
yurdaer 6 yıl önce
en çok kart gören ve en az penaltı verilen takım Beşiktaş.. tff kurullarında çalışanların tamamına yakını fbli, tff ve kurulları derhal istifa etmeli!
umuti 6 yıl önce
Gökhan'ın 3ncü maç cezası ertelenmedi mi?
seyit tan 6 yıl önce
beyler uyanın bu yönetim de kapahatin büyügü çık kardeşim federasyonun yanına vur yumruğunu masaya koca kafa de benm takımın maçlarına yabancı hakem istiyorum benim maçlara türk hakem verme istemiyorum desin bakalım o zaman görün beşiktaş açık ara bu ligde şampiyon olur mu olmazmı diye ama yok sen yönetim oalrak çıkıp kameraların karşısında yumuşak konuşursan türkiyede biliyorsunuz yumuşaklara ne yapıyorlar diye
Yasin MADEN 6 yıl önce
seyit tan seni canı yürekten tebrik ediyorum. Olcay, franco ve ismailin gördüğü kartları yabancı ülkelerde ki hiç bir hakem göstermiyor artık sabrımız taştı yeter BEŞİKTAŞ büyük taştır altında kalırsınız yıllardır aynı senaryo yeter artık bizim maçlarımıza yabancı hakemlerin verilmesini istiyoruz.