Bilic Öyle Bir Planı Var ki...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hangi sahada oynanacağı tartışma konusu oldu. Çünkü Olimpiyat Stadı'nın zeminin yenileyen Kartal, derbi öncesi zeminin bozulmasını istemiyor.

FUTBOL 09.10.2014, 02:42
3812
Bilic Öyle Bir Planı Var ki...

Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’nın inşaatı nedeniyle uzun süredirmaçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bakıma alındı. Stattaki çimin yenilenmesi için sahaya Şile'den getirilen 50 ton kum döküldü. Zemin tamamen kaldırılmazken çimin seyrekleştiği yerlere yeni tohum atıldı.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi, saha zemininin 19 Ekim’deki Sivasmaçına yetişmeyeceğini gerekçe göstererek yeni stat arayışına girişti. İlk olarak İstanbul Başakşehir'in maçlarını oynadığı Başakşehir Arena gündeme alındı. Bu natiften olumsuz yanıt alınması durumunda ise Kartal’ın Sivas maçını deplasmanda oynamak için TFF’ye başvuracağı bildirildi.

SİVAS'TA OYNAMA FORMÜLÜ

Ancak BUGÜN’ün ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş’ın Sivasmaçını Olimpiyat’ta oynamama isteğinin altında başka gerçekler yatıyor. Nitekimbakımçalışmasını yapan yetkililerin Sivasmaçının oyananacağı 18 Ekim’e kadar zeminin hazır hale geleceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği ortaya çıktı. Bu noktada akıllara “Beşiktaş neden başka stat arıyor” sorusu geliyor.

İşte bu sorunun yanıtı 2 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe ve 6 Kasım’daki Partizanmaçları.Beşiktaş’ın bu sezon iyi zeminlerde oynadığı Arsenal ve Tottenhammaçlarında sergilediği etkili futbolu da göz önünde bulunduran yönetimbüyük önemverdikleri Fenerbahçe derbisi ve Partizanmaçını da iyi zeminde oynamak istiyor.

Sivasmaçını Olimpiyat’ta oynayarak bakımı yeni tamamlanmış zeminin bozulmasından endişe duyuluyor. Bu arada Başakşehir Futbol Kulübü, Beşiktaş'la stadını paylaşmayı reddeder ve Federasyon ile Sivasspor Kartal'ınmaçı Sivas’ta oynama talebini kabul ederse, iki takım arasındaki ikinci yarımaçı İstanbul'da oynanacak. Ancak Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'yı ikinci devreye yetiştirme ihtimali olduğundan, Sivas'ın avantajını kaybetmeyi istemeyebileceği bu talebe karşı çıkıp çıkmayacağı ise ayrı birmerakmerak konusu.

"DEPLASMANDA DAHA RAHATIZ"

Olimpiyat Stadı’nın çimleri bakıma alındı. Saha Sivasspor maçına yetişiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi maçı başka yerde oynatmak istiyor. Çünkü mutlaka kazanmayı hedeflediği Fenerbahçe derbisi öncesi taze zeminin bozulmasından korkuyor. Güzel zeminde Tottenham’a karşı oynanan etkili futbolu derbide de bekliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic, Olimpiyat Stadı’ndaki kötü atmosferden olumsuz etkilendiklerini söyledi. “1-0 öndeyken gol de kaçırıyorsak bu üstümüzde baskı oluşturuyor. Deplasmanda ise daha rahat ve özgüvenliyiz” dedi.

Lig­de li­der­lik kol­tu­ğun­da otu­ran Be­şik­taş’ta tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic, dep­las­man­da da­ha ba­şa­rı­lı bir gra­fik ser­gi­le­me­le­riy­le il­gi­li çar­pı­cı tes­pit­ler yap­tı.  
 
Olim­pi­yat Sta­dı’nın, oyun­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Hır­vat ho­ca “O at­mos­fer­de oy­na­dı­ğı­nız­da 1-0 ön­dey­se­niz ve üst üs­te po­zi­yon ka­çı­rı­yor­sa­nız, bu du­rum üs­tü­nüz­de ger­gin­lik ya­pı­yor. As­te­ras ma­çın­da da bu ol­du. 2 pu­an bı­rak­tık. Dep­las­man maç­la­rın­da ise çok da­ha ra­hat ve öz­gü­ven­li oy­nu­yo­ruz. An­cak tüm se­zon Olim­pi­yat'ta oy­na­ya­cak­sak bu so­ru­nun üs­te­sin­den gel­me­li­yiz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI
 
Ta­kı­mın ya­ka­la­dı­ğı çı­kı­şın al­tın­da­ki et­ken­le­ri de sı­ra­la­yan Bi­lic "Ta­kım ve ku­lüp at­mos­fe­ri so­nu­ca mut­la­ka bağ­lı­dır. Çok sağ­lam bir ta­kım ru­hu ya­ka­la­dık. Hem sa­ha için­de hem de dı­şın­da yük­sek ener­ji­miz var. Kad­ro­da­ki oyun­cu sa­yı­sı­nı is­te­di­ği­miz se­vi­ye­de tut­tuk. Böy­le­ce her­kes ken­di­si­ni ta­kım için de­ğer­li ve önem­li bir par­ça­sı ola­rak his­se­de­bi­li­yor. İle­ti­şi­mi­miz sağ­lam yol­da iler­li­yor. Trans­fer edi­len oyun­cu­lar da ka­rak­ter ola­rak çok sağ­lam­lar" di­ye ko­nuş­tu. Bi­lic, 2 maç­ta 2 pu­an top­la­dık­la­rı Av­ru­pa Li­gi'nde grup­tan çık­ma şans­la­rı­na da de­ği­ne­rek "Her şey bi­zim eli­miz­de. Böy­le oy­na­ma­ya de­vam eder­sek şan­sı­mız yük­sek" yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Ufuk TUNCAELLİ- BUGÜN GAZETESİ

Yorumlar (0)