Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadı açıklaması

Be­şik­taş'ta dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı, Olim­pi­yat Sta­dı­’n­ı şi­ka­yet et­ti. “O­ra­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Ertesi gün kendimi inanılmaz bitkin hissediyorum” de­di. Trans­fer­le il­gi­li de önem­li açık­la­ma­lar yap­tı.

Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadı açıklaması

Be­şik­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün ku­pa­da Çay­kur Ri­ze­’ye ye­nil­di­ği kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan Olim­pi­yat Sta­dı ye­ni­den gün­de­me otur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bu se­zon Av­ru­pa Li­gi maç­la­rı ha­riç bu­ra­da yap­tı­ğı hiç­bir res­mi ma­çı ka­za­na­ma­dı. Dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı da stat­la il­gi­li ola­rak ade­ta içi­ni dök­tü.

“O­lim­pi­yat Sta­dı'nda­ki Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­laş­ma­sı­na git­tim. Git­me­si so­run, dön­me­si ay­rı so­run. Ora­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Er­te­si gün ken­di­mi inanılmaz bitkin hissediyorum. Ama ya­pa­cak bir şey yok. Mec­bu­ri­yet­ten oy­na­mak zorun­da ol­du­ğu­muz sta­dı sev­me­li­yiz. Mec­bu­ren se­vi­yo­ruz. Sta­dı­mız bi­tin­ce bu kad­ro ve ta­raf­tar at­mos­fe­riy­le li­ge en az 3 yıl dam­ga vuracağız” de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Necip
Necip - 4 yıl Önce

Eger sen iyi ve kaliteli bir takimsan her sahada her zaman kazanirsin. Ama boyle 2. Sinif oyun ulardan kuruluysan, 1 kazanirsin, 2 kaybedersin!

bart
bart - 4 yıl Önce

evim stada on dakka bir saatte gittiğim inönü stadına daha rahat gidip geliyordum daha ne diyimki? zulimpiyat için..tarla gibi ne saha gözükür bişey.yazın gitsen bile donarsın..geçen sene erciyes maçında donma tehlikesi geçirdi gelenler..bu sene soğuk havalarda es kaza burda oynamak zorunda kalırsak takım için çok kötü olur.rakiplerin ekmeğine yağ sürülür..oynatmamaya gelen takımlar puan alır gider

eses eses
eses eses - 4 yıl Önce

ulan gidin her maci bi anadolu ekiplerinin stadinda oynayin AQyum bundan daha iyiolur beyininize kufur ettireceksiniz super giden takimi orda bitireceksiniz

veli
veli - 4 yıl Önce

Bu yonetim acinacak halde.adama bak care arayacagina taraftar gibi yakiniyorr.o zaman isleviniz ne sayin torunogullari? Beceremiyorsaniz gorevi birakin daha iyi yapacaklar basa gelsin.