Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadı açıklaması

Be­şik­taş'ta dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı, Olim­pi­yat Sta­dı­’n­ı şi­ka­yet et­ti. “O­ra­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Ertesi gün kendimi inanılmaz bitkin hissediyorum” de­di. Trans­fer­le il­gi­li de önem­li açık­la­ma­lar yap­tı.

FUTBOL 20.12.2014, 02:57
1115
Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadı açıklaması

Be­şik­ta­ş’­ın ön­ce­ki gün ku­pa­da Çay­kur Ri­ze­’ye ye­nil­di­ği kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan Olim­pi­yat Sta­dı ye­ni­den gün­de­me otur­du. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, bu se­zon Av­ru­pa Li­gi maç­la­rı ha­riç bu­ra­da yap­tı­ğı hiç­bir res­mi ma­çı ka­za­na­ma­dı. Dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı da stat­la il­gi­li ola­rak ade­ta içi­ni dök­tü.


“O­lim­pi­yat Sta­dı'nda­ki Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­laş­ma­sı­na git­tim. Git­me­si so­run, dön­me­si ay­rı so­run. Ora­da­ki maç­la­ra gi­dip ge­lir­ken yo­ru­lu­yo­rum. Er­te­si gün ken­di­mi inanılmaz bitkin hissediyorum. Ama ya­pa­cak bir şey yok. Mec­bu­ri­yet­ten oy­na­mak zorun­da ol­du­ğu­muz sta­dı sev­me­li­yiz. Mec­bu­ren se­vi­yo­ruz. Sta­dı­mız bi­tin­ce bu kad­ro ve ta­raf­tar at­mos­fe­riy­le li­ge en az 3 yıl dam­ga vuracağız” de­di.

Yorumlar (4)
Necip 5 yıl önce
Eger sen iyi ve kaliteli bir takimsan her sahada her zaman kazanirsin. Ama boyle 2. Sinif oyun ulardan kuruluysan, 1 kazanirsin, 2 kaybedersin!
bart 5 yıl önce
evim stada on dakka bir saatte gittiğim inönü stadına daha rahat gidip geliyordum daha ne diyimki? zulimpiyat için..tarla gibi ne saha gözükür bişey.yazın gitsen bile donarsın..geçen sene erciyes maçında donma tehlikesi geçirdi gelenler..bu sene soğuk havalarda es kaza burda oynamak zorunda kalırsak takım için çok kötü olur.rakiplerin ekmeğine yağ sürülür..oynatmamaya gelen takımlar puan alır gider
eses eses 5 yıl önce
ulan gidin her maci bi anadolu ekiplerinin stadinda oynayin AQyum bundan daha iyiolur beyininize kufur ettireceksiniz super giden takimi orda bitireceksiniz
veli 5 yıl önce
Bu yonetim acinacak halde.adama bak care arayacagina taraftar gibi yakiniyorr.o zaman isleviniz ne sayin torunogullari? Beceremiyorsaniz gorevi birakin daha iyi yapacaklar basa gelsin.