4 Yıllık İmza İstiyor

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersan Gülüm’e ilk yıl 1.3 milyon euro, ikinci yıl ise 1.4 milyon euro olmak üzere 2 senelik sözleşme sundu. Parayı kabul eden Ersan, 2 değil 4 yıla imza atmak istiyor.

4 Yıllık İmza İstiyor

Be­şik­ta­ş’­ın lig­de yo­lu­na do­lu diz­gin de­vam et­me­si yö­ne­ti­min yü­zü­nü gül­dü­rü­yor. An­cak, se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek oyun­cu­la­rın du­ru­mu ise dü­şün­dü­rü­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da ka­le­ci Cenk Gö­nen, de­fan­sın önem­li isim­le­rin­den Er­san Gü­lüm, or­ta sa­ha­nın et­ki­li fut­bol­cu­su Ve­li Kav­lak ve for­ve­tin jo­ke­ri Mus­ta­fa Pek­teme­k’­in mu­ka­v­e­le­le­ri se­zon so­nun­da bi­ti­yor.Yö­ne­tim, bu isim­ler­le an­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­mak adı­na düğ­me­ye bas­mış du­rum­da.

ŞU ANDA 1.2 MİLYON EURO ALIYOR

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, yak­la­şık 2 haf­ta ka­dar ön­ce ba­şa­rı­lı sto­per Er­san Gü­lü­m’­ün me­na­je­ri Er­tan Gök­su ile bir ara­ya gel­di. Fi­yat ko­nu­sun­da so­run ya­şan­ma­dı­ğı, sı­kın­tı­nın söz­leş­me­nin sü­re­si ko­nu­sun­da ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Er­san, şu an­da yıl­lık 1.2 mil­yon eu­ro alı­yor. Yö­ne­tim ise ilk yıl 1.3 mil­yon eu­ro, bir son­ra­ki yıl ise 1.4 mil­yon eu­ro ol­mak üze­re 2 yıl­lık söz­leş­me öner­di. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun öne­ri­len fi­yat­lar­da prob­lem yap­ma­dı­ğı an­cak söz­leş­me­nin 4 yıl ol­ma­sı­nı is­te­di­ği kay­de­dil­di.

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin ve Er­san'ın tem­sil­ci­le­ri­nin ocak ayı içe­ri­sin­de bir kez da­ha ma­sa­ya otur­ma­sı bek­le­ni­yor. Yi­ne an­laş­ma sağ­la­na­maz­sa Er­san, se­zon bit­me­den ge­le­bi­le­cek bir baş­ka tek­li­fi de­ğer­len­dir­me­ye ala­cak.

Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek mil­li fut­bol­cu ocak ayı içe­ri­sin­de bir son­ra­ki se­zo­nun söz­leş­me­si­ni yap­ma­yı amaç­lı­yor.Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim de şu­bat ayı­na kal­ma­dan hem Er­sa­n’­la hem de söz­leş­me so­ru­nu bu­lu­nan di­ğer oyun­cu­lar­la im­za­la­rı at­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
asabi
asabi - 4 yıl Önce

paralelci yavşaklar1 haberiniz bile tırt! yalanlıyorsunuz haberin içinde kendinizi. parada sorunyok. sürede var. neymiş 4 yıl değilde 2 yıl yapacaz derlerse! para tamam1 süre az ben okadar istemem hadi bana eyvallah diyip gidecek ersan öylemi! beyninize ve haberinizin içeriğine tükürüm sizin! bari palavra sıkacaksanız, para ile ilgili sorun var diyeydiniz daha inandırıcı olurdu salaklar!

grkan
grkan - 4 yıl Önce

neyinle okudun asabi kardeş ?

harleem
harleem - 4 yıl Önce

asabi - 30 yaşındaki ersan a kim verir 1.2 - 1.3 milyonu. adam emekliliğini garantiye almak istiyo gayet mantıklı.

aslanavcisi
aslanavcisi - 4 yıl Önce

haber mantıklıda paralel nerden çıktı o nu anlamadım

asabi
asabi - 4 yıl Önce

1. cevap, aslan avcısı, bu haber bugünün haberi, saman yolu bugün zaman olayından ötürü diyorum.
haberin mantığı yok ne diyor? 1.2 milyonu 1.3 e çıkartacak, ve ersan bunu kabul ediyor. ancak süreyi yeterli bulmuyor diyor. yani bumu mantık ersan beşiktaştan neden ayrıldın? "ya sorma abi. parayı güzel verdiler anlaştık, ama sözleşmenin süresinde anlaşma olmadı. 2 yıl yerine 4 yıl istedim kabul etmediler bende gittim." bumu mantık. hani şunu deseler: "esran 2 istiyor. yönetim 1. 2 veriyor. o nedenle fiyat anlaşması olmazsa ocakta anlaşma yapa bilecek. bunu anlarım. haber bana göre mantıksız.
diğer kardeşler! ben ersana şu kadar versin yönetim deme. ayrıca bence şu söylenen rakkamlar çokta yüksek değil, emeklilikle alakası yok. ben sürede değilim. haberde herşey tamam ki en önemli unsur para. bu tamam. süre düşük olayı yapmışlar. bu mu sorun! yaprsın 2+1 bulunur. yani özetle süre de her şekilde anlaşılır. sözleşmelerde asıl çıkan sorun paradır dostlar para. burada ki mantıksızlık bunokta

Hakan Cihan
Hakan Cihan - 4 yıl Önce

Ersan'in herhangi bir konuda sorun cikaracagini hic sanmam. Oyuncu olarak acayip elestirdigim bir adam ama yonetim feda dediginden hic sorun etmeden geldi ve sozlesmeyi degistirdi bu cocuk. O yuzden yonetim ve Ersan arasinda bir problem cikacagini hic sanmam. 2 yilmis 4 yilmis bunlar bence hikaye.

Ahmet Özgür
Ahmet Özgür - 4 yıl Önce

Ersan Gülüm Beşiktaş için bir şanstır,Türkiye sınırları içinde ki en iyi hamle stoperidir. 4 yıl Ersanımız için az bile 5 yıllık imzalanması daha mantıklı,çünkü şu anda yerli yabancı Ersan ayarında bir stoper 10 milyondan başlıyor..

ufuk
ufuk - 4 yıl Önce

Hep adam kaciriyosun kademe hatası yapiyon nasıl olcak ersan