Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Aralık'ta

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Aralık'ta yapılacaktır.

DERNEKLER 08.11.2013, 14:55
237
Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Aralık'ta

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Aralık\'ta yapılacaktır.
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03.12.2013 günü saat 10.30’da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, “Hazır Bulunanlar Listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.
"Hazır Bulunanlar Listesi"nde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. 

Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.
İsteyen pay sahipleri, TTK’nın 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler.Elektronik ortamda katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.  
03.12.2013 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini, şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.
01.06.2012 - 31.05.2013 dönemine ait ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları halihazırda www.bjk.com.tr adresinde yayınlanmakta olup, basılı olarak da 15.11.2013 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Yorumlar (0)