Beşiktaş kulübünde bir süredir devam eden bekleyen kongre üyelikleri konusunda Önce Beşiktaş grubu yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul İl Dernekler Müdürlüğüne,

Ekte yer alan, 19.01.2015 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ulaşan dilekçemde de belirttiğim gibi, yürürlükteki Kulüp tüzüğüne açıkça aykırı şekilde 12 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğum Genel Kurul üyelik başvurum, aradan beş ay geçmiş olmasına karşın red veya kabul olmamış, tarafıma başvurumun akıbetiyle ilgili hiçbir yazılı bilgilendirme yapılmamıştır.
Üyelik prosedürüne uygun davranmayan ve taraftarı olduğum Kulübe üyeliğimi sebepsiz yere geciktirerek seçme ve seçilme hakkıma engel olan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şikayetçi olduğumu belirtir, üyelik başvurumun bir an önce sonuçlandırılması ve ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'tan Miha Zajc'a teklif Beşiktaş'tan Miha Zajc'a teklif

Aziz Şenel.

Ek: 19.01.2015 tarihinde BJK’ya iletilen dilekçe

 

30 günden fazla süreyle üyeliği onaylanmamış Beşiktaşlıların örnek olarak kullanması için kulübe gönderilmiş dilekçe örneğini paylaşıyoruz.
Cevap için yazışma adresinizi de belirtmek önemli.

15.01.2015

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreterliğine,

30 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş taraftarıyım. Sayın başkanımızın da destek vermiş olduğu 100.000 üye çağrısına kulak vererek sevgi ve sadakatle bağlı olduğum kulübümde seçme ve seçilme hakkımı elde etmek üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüzüğü uyarınca Genel Kurul üyeliği için bütün evraklarımı tamamlayarak 12 Eylül 2014 tarihinde Süleyman Seba Caddesi, No:48 BJK Plaza, Akaretler’de bulunan kulüp binasında yer alan Sicil Kuruluna bizzat başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Yine tüzüğümüz uyarınca en geç 30 gün içinde tarafıma başvuru neticesiyle ilgili cevap verilmesi gereken süreçte aradan yaklaşık 4 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olup, üyeliğim henüz onaylanmamıştır.
Bu sebeple en geç bir hafta içinde başvuru sürecimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir yanıt talep ediyor ve 15 gün içinde başvurumun onaylanmaması, herhangi bir şekilde daha fazla ertelenmesi, geçerli bir gerekçe göstermeksizin reddedilmesi halinde İçişleri Bakanlığı Dernekler masasına bu dilekçeyle birlikte sorumlu kişileri şikayet hakkımı kullanacağımı bilmenizi istiyorum.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Aziz Şenel.