Öncelikle şunu ifade etmeliyim. Bu yazdıklarımdan sonra; kimse benim Caner’in eylemlerini savunduğumu, hakeme hakaretlerini tasvip ettiğimi düşünmesin. Ben sadece doğrunun peşindeyim ve Caner’e verilen cezanın hukuksuz olduğunu düşünüyorum.

***

Bana göre TFF Hukuk Kurulu, toplumun gazını almak, vicdanları rahatlatmak adına; en temel hukuk ilkelerinden biri olan ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesini yok sayarak, Caner’i disipline sevk etti. Aynı hataya ortak olan Disiplin Kurulu da Caner’e 6 maç ceza verdi.

***

Bu ilke, cezalandırma yetkisinin sınırsız ve keyfi biçimde kullanmasını önleyerek, bireye güvence sağlar.

***

Keyfi bir uygulama

Dolayısıyla bu ilke gereği; hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı ceza-lan- dırıla-maz!

Ayrıca ceza veren mercii; bir kişi tarafından işlenmiş olan, fakat açıkça suç sayılmayan bir fiili, suç olarak düzenlenmiş başka bir fiile benzeterek ceza veremez.

Hukuki ifadelerle, bu yazıyı okunmaz hale getirmek istemezdim ancak Caner Erkin’e verilen cezanın temelden hukuksuz olduğunu başka türlü izah etmem mümkün değildi.

Bu cezada Disiplin Kurulu cezalandırma yetkisini alenen keyfi biçimde kullanmıştır. Dudak okuma yöntemiyle ceza veremeyeceğinden, Caner’in yaptığı fiziksel davranışları değerlendirerek, “kıyas” yoluna giderek bu davranışları “sportmenliğe aykırı” ve “hakaret” olarak değerlendirilmiştir.

***

Madde sonradan eklendi

Bu yaşananlar üzerine, TFF yönetim Kurulu, futbolda huzur ortamını sağlayacak(!) yeni bir maddeyi, Disiplin Talimatına ekledi: Aynen yazıyorum: “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir.”

Bu maddeyi okuyunca ilk tepkim şu oldu: “Metni kaleme alan her kimse, okul yıllarında Türkçe dersleri “boş” geçmiş olmalı.” Dil bilgisi açısından sorunlu ve tartışmaya açık ifadelerle dolu bir madde.

***

FIFA talimatlarına aykırı

1- Şimdiden kafama takılanları sormak istiyorum “İzleyen kişilerce” ifadesinde bahsi geçen “İzleyen kişiler” kim? Mesela ben dâhil miyim? Bu kişileri kim belirleyecek? Komisyon mu kurulacak?

2- Bir ihlali tespit etmesi gereken, TFF’nin hukuk birimleri ve hukukçuları değil midir?

3- 3 büyük takımın oyuncusunun dudak hareketleri ekrana gelip cezalandırdığında, daha az kamerayla ve daha özensiz yayınlanan Anadolu maçlarında yakalanamayan ihlaller ne olacak? Cezada eşitlik ilkesi esas değil midir?

4- Irkçılık ihlalleri dışında “dudak okumaya” izin vermeyen FIFA talimatlarına aykırı hareket ettiğinizin farkında mısınız?

***

Deniz Çoban / Fanatik