Beşiktaş’ın üçüncü forveti Cenk Tosun, süre aldığı 958 dakikada 8 gol attı. 119.7 dakikada bir gol buldu. Nijeryalı ise 2141 dakikada 5 kez fileleri sarstı. 428.2 dakikada bir skor üretti.

Be­şik­taş, oyu­na son­ra­dan da­hil olan Cenk To­su­n’­un 90+6’da at­tı­ğı gol­le Ka­ra­bü­k’­ü 2-1 ye­ne­rek li­der­lik kol­tu­ğu­nu ge­ri al­dı.

 

23 maç­ta for­ma gi­yen Cenk, 8’in­ci go­lü­nü at­tı. Top­lam­da 958 da­ki­ka for­ma gi­ye­bil­di. Ya­ni 119.7 da­ki­ka­da bir gol bul­du. 3’ün­cü for­vet ko­nu­mun­da­ki Cenk, Dem­ba Ba ve Mus­ta­fa Pek­te­me­k’­e gö­re da­ha az for­ma şan­sı bul­ma­sı­na rağ­men, ta­kı­mı­na kri­tik pu­an­lar ka­zan­dır­dı.

Gözden kaçırmayın

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da! Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da!

Ni­jer­ya­lı 74 gün son­ra...

Fe­ner­bah­çe­’de ise for­ve­tin ki­lit is­mi Eme­ni­ke 74 gün son­ra ku­pa ma­çın­da Bur­sa kar­şı­sın­da gol­le ta­nış­tı. 32 kez for­ma gi­yen Ni­jer­ya­lı, 2141 da­ki­ka sa­ha­da kal­dı. Sa­de­ce 5 de­fa fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. 27 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, 428.2 da­ki­ka­da bir gol bu­la­bil­di. Eme­ni­ke, ve­rim­li­lik an­la­mın­da da Be­şik­ta­ş’­ın üçün­cü for­ve­ti Cenk To­su­n’­un ge­ri­sin­de kal­dı. Gol bul­ma or­ta­la­ma­sın­da Cenk, Eme­ni­ke­’yi 3’e kat­la­dı.

Cenk Tosun

Maç: 23   
Süre: 958 dakika
Gol: 8   
Gol bulma ortalaması: 119,7 dakika
  
Emenike

Maç: 32   
Süre: 2141 dakika
Gol: 5   
Gol bulma ortalaması: 428,2 dakika