Beşiktaş A.Ş toplantısının bir diğer gündem maddesi BJK TV'nin yıllık maliyeti ve çözüm önerileri hisse sahiplerinin fikirleri alındı.

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'lılar birlik beraberlik yemeğinde buluştu Beşiktaş'lılar birlik beraberlik yemeğinde buluştu

Dün gerçekleştirilen BEŞİKTAŞ A.Ş hisse sahipleri özel toplantısında gündeme BJK TV sorunu geldi.

Uzun süredir kar elde etmediği, aksine Beşiktaş’a zarar verdiği gerekçesi ile kapatılması konuşulan kanalımızda bu defa işler resmileşecek gibi duruyor.

Sn. Atıf Keçeci BJK TV'nin yıllık 3.5 milyon TL gideri ve sıfır geliriyle devredilmesi veya kapanmasını önermesi üzerine yönetimden bu düşünceye onay geldi.


Bir diğer teklif ise başka bir medya şirketine devredilmesi ve BJK TV'nin o medya şirketi tarafından yayınlarına devam etmesi önerilen fikirler arasındaydı...


Beşiktaş’a Zarar Veriyor!

Sn. Atıf Keçeci’nin gündeme getirdiği sorun tartışılırken ortaya çıkan bir gerçek ise BJK TV’nin Beşiktaş’a zarar verdiği oldu. Maddi açıdan gelir sağlamadığı konusunda ortak karara varan yöneticilerimiz bu konuyu uzun uzun tartıştı.

Gereksiz Çalışan Var

Masrafların azaltılması gerektiğini ve BJK Şirketler Grubundaki personel sayısının ve maliyetinin arttığını belirtti. Sayın Ahmet Nur Çebi, personeldeki artışın Kartal Yuvasındaki personel artışından, Kartal Yuvalarının sayılarının ve adetlerinin artışından kaynaklandığını, buna paralel olarak da personel giderlerinin arttığını ve kaliteli personel alımı yapıldığını belirtmiştir.

Çözüm Önerisi

Bu öneri üzerine tartışılan konuda yönetimin tavrı kapatmaktan ziyade bir medya şirketi ile anlaşıp devretmek oldu. Kısa sürede bir çözüm kaydedilmesi noktasında ise hisse sahipleri ve yönetim hemfikir.