Beykoz Belediye Başkanlığı zabıta alımı yapacağını duyurdu. Zabıta memuru ilanı için alımlar aşamalı olarak gerçekleştirilmekte ve kadın/erkek adaylarda KPSS P93 şartı aramaktadır. Yoğun ilgi gören Beykoz Belediye zabıta alımı hakkında gelişmeler vat

Beykoz Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Zabıta alımları her dönemde, zabıta olma hayali kuran yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görmekte. Beykoz Belediye Başkanlığı zabıta alımı için herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. Beykoz Belediyesi zabıta alımı başvuru tarihleri ve Beykoz Belediyesi 55 zabıta alımı son başvuru tarihi haberimizde.

BEYKOZ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE BAŞVURU SÜRESİ:

*Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Aşağıda sayılan başvuru belgelerini 20.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

*Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BEYKOZ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI!

*Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 21.06.2021-25.06.2021 tarihleri arasında Saat 10:00’da başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 BeykozİSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

*Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır

Zabıta Alımı Sınav Konuları:

*Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.

*Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

BEYKOZ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI!

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BEYKOZ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI!

-İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

-Türk vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

Gözden kaçırmayın

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Eğer Putin balarılı olursa..." ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Eğer Putin balarılı olursa..."

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.