Beşiktaş'tan süper ötesi istatistik

Beşiktaş 13 haftada 6’ncı dış saha galibiyetini elde etti. Kartal, haftalık deplasman sisteminin kurulduğu 1966-67 sezonundan bu yana 6 deplasman zaferine hiç bu kadar erken ulaşmamıştı

FUTBOL 17.12.2014 - 02:36 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Be­şik­taş, Ga­zi­an­teps­po­r’­u dep­las­man­da mağ­lup ede­rek li­der­li­ği dev­ral­dı. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, 13 haf­ta­sı ge­ri­de ka­lan lig­de 6’n­cı dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ni el­de et­ti. Sla­ven Bi­lic yö­ne­ti­min­de şam­pi­yon­lu­ğu he­def­le­yen Kar­ta­l’­ın et­ki­li dış sa­ha per­for­man­sı yüz­le­ri gül­dü­rü­yor. Bu du­rum şam­pi­yon­luk yo­lun­da önem­li adım. Çün­kü ta­kı­mın bu alan­da­ki ba­şa­rı­sı eş­siz ben­zer­siz bir çiz­gi­de iler­li­yor.

SLAVEN BİLİC FARKI

Lig­de haf­ta­lık dep­las­man maç­la­rı sis­te­mi­nin ku­rul­du­ğu 1966-67 se­zo­nun­dan bu ya­na Be­şik­ta­ş’­ın 13 haf­ta­da 6 dep­las­man ga­li­bi­ye­ti el­de et­ti­ği baş­ka bir se­zon yok.

Bi­lic yö­ne­ti­min­de­ki Be­şik­ta­ş’­ın böy­le­si­ne eş­siz bir is­ta­tis­ti­ği el­de et­ti­ği bir se­zon­da mut­lu so­na ula­şıp ula­şa­ma­ya­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor.
Haf­ta­lık dep­las­man sis­te­mi 1966-67 se­zo­nun­da ku­rul­du. Ön­ce­sin­de ta­kım­lar bir­kaç haf­ta art ar­da ken­di sa­ha­sın­da, son­ra­sın­da da dep­las­man­da sa­ha­ya çı­kı­yor­du.

1966-67’den bu ya­na Be­şik­ta­ş’­ın şam­pi­yon ol­du­ğu se­zon­lar:

* 2008-09 SEZONU
13. haftada 2 deplasman galibiyeti
29. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 2002-03 SEZONU
13. haftada 4 deplasman galibiyeti
18. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1994-95 SEZONU
13. haftada 5 deplasman galibiyeti
21. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1991-92 SEZONU
13. haftada 5 deplasman galibiyeti
14. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1990-91 SEZONU
13. haftada 5 deplasman galibiyeti
17. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1989-90 SEZONU
13. haftada 2 deplasman galibiyeti
28. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1985-86 SEZONU
13. haftada 2 deplasman galibiyeti
13. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1981-82 SEZONU
13. haftada 2 deplasman galibiyeti
30. haftada 6 deplasman galibiyeti

* 1966-67 SEZONU
13. haftada 4 deplasman galibiyeti
20. haftada 6 deplasman galibiyeti

NOT: Beşiktaş 1957, 1958, 1959-60 ve 1965-66 sezonlarında şampiyon olduğunda deplasman sistemi yoktu.

GENÇLERE HAZIR OLUN EMRİ

Dem­ba Ba ve Mus­ta­fa Pek­te­mek ar­dın­dan Ga­zi­an­tep ma­çın­da Cenk To­sun'un sa­kat­lan­ma­sı Be­şik­taş tek­nik he­ye­ti­ni dü­şün­dü­rü­yor. Tek­nik di­rek­tör Bi­liç, bu se­zon 21 Yaş Al­tı Ta­kı­mı­’n­da 10 maç­ta 5 gol atan Fur­kan'ı, A Takım’a almıştı. Ancak Hırvat çalıştrıcı Furkan’ın da sakatlanması ihtimalini düşünerek tüm gençlerin hazır olmasını istiyor. U21 takımından Tugay Kaya, Gökhan Artun ve Oğuz Aksoy'u da A Takım’la çalışmalara çıkarıyor.

RİZE MAÇI SINAV OLACAK

Ro­tas­yon ya­pan Hır­vat ho­ca­nın, Atınç’ın ar­dın­dan A ­Ta­kı­m’­a mon­te et­me­yi plan­la­dı­ğı Fur­kan'ın Ri­ze ma­çın­da­ki per­for­man­sı­na gö­re haf­ta so­nu Ak­hi­sar ile oy­na­na­cak lig ma­çın­da da for­ma giy­me şan­sı bu­lu­nu­yor. Ku­pa ma­çı ya­rın oy­na­na­cak.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@