''40 Milyon TL Mertebesinde Borç''

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Emre Göllü Beşiktaş gündemini KartalBakışı'na değerlendirdi.

ÖZEL 16.01.2014 - 12:45 22.04.2021 - 00:00 Kartal Bakışı

Öncelikle gecikmeli de olsa camiamızın yeni yılınıkutluyorum, 2014’ün Beşiktaşımızın her branştaki başarılarınıalkışlayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ayrıca en büyükdileğim, toplumsal hoşgörünün de tecelli edeceği bir yıl olması 2014’ün.


2014’eRonaldinho ha geldi ha geliyor haberleri, beklentileri ve ümitleriylegirdik. Bu arada, transferden önce, futbol branşı için bence en önemligelişme TFF’nin Kasımpaşa maçı için yaptığımız itirazı kabul etmesi vehakkaniyetli bir kararla maçın tekrarına hükmetmesidir. TahkimKurulu’nun da Kasımpaşa’nın itirazını geri çevireceğini, yani maçıntekrarlanacağını düşünüyorum ki bu sonuç, hakkın yerini bulmasıdırbence. Kasımpaşa karşısında alacağımız galibiyet, hem özgüvenin hem demoral motivasyonun yükselmesi bakımından büyük önem taşıyor kikoptuğumuzu düşündüğümüz mücadelenin içine dönebiliriz bu ivmeyle.


Ronaldinho’nungelişine endekslenmiş bir gündemi birlikte yaşadık. Böylesine ünlü vekariyerli bir futbolcunun kulübümüzde forma giyme olasılığı dahitaraftarımızda büyük heyecan ve beklenti yarattı hâliyle; sonuç olumsuzolunca da hayal kırıklığı başgösterdi doğal olarak. Bunu duygusalanlamda anlamak mümkün, yalnız bir de işin rasyonel boyutuna bakarsaközellikle de mali yapı bakımından dikkatle ve objektif şekildedeğerlendirmemiz gereken hususlar var.Bu transfer, dünya futbolkamuoyunun ilgisini üzerimize çevirecek bir etki yaratma olasılığınasahip olsa dahi unutmayalım ki özellikle basında telaffuz edilen yıllıkücret ve yan hakların toplamı düşünüldüğünde bizi önemli bir maliyükümlülük altına sokacaktı ki bunun altından kalkmak, sponsor desteğiolmadan mümkün olmayacaktı diye düşünüyorum. Bunu somutlaştıracakolursak, kısa vadeli finansal borçlarımız, Kamuyu AydınlatmaPlatformu’na (KAP’a) verilen son aylık bildirimde 40 milyon TLmertebesinde iken, toplam maliyeti buna eşdeğer olacak bir transferbizim için lüks ötesidir, acı gerçek budur.

Sürecin iyiyönetilemediği ortadadır, yalnız bu noktada günah keçisi aramak yanlışolur. Kurumsallaşmayı hedef edinmiş bir kulüpte aslolan, kişilerinsürece hangi boyut ve şekilde dahli değil, sürecin kişilerden bağımsızşekilde bir sistem kapsamında şekillenmesi ve öncelikle yürütmeyiprofesyonellerin gerçekleştirmesidir. Transferi durumunda bonservisi,BJK A.Ş.’nin varlıkları hanesine yazılacak bir sporcunun transfergörüşmelerini BJK A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda görevi olmayan BJK DerneğiYönetim Kurulu üyelerinin yürütmeleri ve süreçte KAP’a bilgilendirmeyapılmaması, hatalı uygulamalar olmuştur. Bunlar hem iyi niyetlikişilere hem de kulübümüzün kurumsal kimliğine zarar veren sonuçlardoğurma riskini taşır.

Geldiğimiz noktada aslolan, kulübümüzünmali yapısını düzeltecek tedbirlerin ivedilikle alınması ve bu amacayönelik kalıcı uygulamaların başlatılmasıdır. Geçene yıl gerçekleşenbedelli sermaye artırımı sonrasında BJK A.Ş.’nin borç yükü azaltılmıştırancak Dernek’in üzerindeki borç yükü buna karşın önemli ölçüde artışgöstermiştir. Ayrıca, her ne kadar borç yükü azalsa da dönemsel faaliyetzararlarına bağlı olarak BJK A.Ş.’nin özsermayesi yeniden negatifdeğerlerde iniş göstermiş ve ikinci bir bedelli sermaye artışı zorunluhâle gelmiştir.
Yönetim Kurulumuzun önceliği, bu bedelli sermaye artışıiçin kaynak temini, camia olarak bizlerin önceliği de bu işlemdehissedarlara düşen payın eksiksiz karşılanması olmalıdır. Bu aşamada,sansasyonel transferler değil, mali yapıdaki kan kaybının durdurulmasıesastır. Su alan geminin güvertesinde, sığ sularda ilerlerken dümenitutacak şık kıyafetli bir dümenciye değil, geminin bordasındakideliklerin onarılmasına ve sonra da geminin açık denizde yüzer durumagetirilmesine ihtiyaç vardır.


Bir parantez de basketbol vevoleybol için açacağım. Erkek basketbol takımımız, ligde istenen tempoyuyakalayamasa da Avrupa maçlarını başarıyla götürüyor, CAI Zaragozagalibiyeti çok değerlidir. İspanyol ekolünün temsilcileri her zamangüçlüdür. Bayan voleybol takımımızın Eczacıbaşı’nı 3-2, KantiSchaffhausen’i 3-0 yenmesi ise çok önemli bir mesajdır. Makûlbütçelerle, uyumlu bir kadro kurulup, etkili ve verimli çalıştığındabelli bir istikrar düzeyinin yakalanacağı ve başarının geleceğigörülmektedir. Aslolan, bu branşlara önem ve değer verilmesidir ki bundahepimize görev düşüyor bence. Bayan voleybolcularımızın uzun zamandırhasret kaldığımız Avrupa’da Dörtlü Finale kalma başarısını bizeyaşatacaklarına inanıyorum. Bu başarıları alkışlamak dileğiyle camiamızasaygı ve