Jandarma bekçi alımı için duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak EGM bekçi alımındaki şartların yaklaşık olarak, jandarma bekçi alımlarında da geçerli olması bekleniyor.

Jandarma bekçi alım şartlarında öğrenim, askerlik, yaş, sicil, ikamet gibi şartlar olacak.

Jandarma Bekçi Alım Duyurusu Ne Zaman Yayınlanır?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday jandarma bekçi alım duyurusunu ve açıklanacak başvuru şartlarını merak ediyor. JGK bekçi alım duyurusunun bayram sonrasında yayınlanması bekleniyor.

Jandarma Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,

Boyu en az 1.67 cm olmak,

Beden kitle indeksi 18(dahil) ve 27(dahil) arasında olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik görevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Adli sicil kaydı temiz olmak,

Adli sicilinde hırsızlık, gasp, taciz veya tecavüz, rüşvet, adam kayırma, sahtecilik vs. suçlardan yargılanmamış olmak,

Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak gerekir.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda Jandarma ile ilgili kısımlar şu şekilde:

"Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde yer alan “ve uzman jandarmaları” ibaresi “, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini” şeklinde değiştirilmiştir.

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Jandarma Hizmetleri Sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan emsali çarşı ve mahalle bekçilerinin mali ve sosyal hakları aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır. Bunlar hakkında birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.”